Hägglund får svar på tal

>

I förra veckan hade jag, Simon Vinge och Claes Borgström en kort debattväxling (vi och han) om vårdnadsbidraget med Göran Hägglund. Utgångspunkten för debatten var en rapport som jag och Simon skrivit om regeringens politiks effekt på jämställdheten. Vår slutreplik blev tyvärr aldrig publicerad då den (på grund av skador och andra åtaganden kom in för sent). Den kommer istället här. Trevlig läsning!

 

Slutreplik om vårdnadsbidraget

Göran Hägglund poängterar att han vet att man förlorar inkomst om man är väljer att vara hemma med barnen med vårdnadsbidrag. Det är dock inte detta som vi konstaterar i vår rapport. Vi konstaterar att det inte är folk i allmänhet som förlorar inkomst och minskar sitt arbetsutbud, utan att det i princip bara är kvinnor som gör det.

Vidare visar vi att det inte är ett tvärsnitt av kvinnorna som förlorar inkomst och minskar sitt arbetsutbud. Det är tvärtom framförallt fattiga kvinnor som tar ut bidraget och det är också bland fattiga kvinnor som de negativa effekterna på inkomst och arbetsutbud är som störst. Inte heller detta reagerar Hägglund på. Köns- och klassaspekter är helt enkelt frånvarande i Hägglunds tankevärld.

Mobic κατασκευάζεται από την boehringer ingelheim φαρμακευτικών προϊόντων. Β) για κωδεϊνούχα άνω των 1mg ανά εμβαλάγιο και kamagra ανά συνταγή απαιτείται συνταγή με μονή κόκκινη διαγράμμιση και απαραιτητωσ θεωρημένη με σφραγίδα της νομαρχίας φυλασσόμενη για 1 χρόνια. Οι ασθενείς που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στο ήπαρ ή τους νεφρούς τους δεν πρέπει να λαµβάνουν περισσότερα από 1mg σε µία δόση.

Om man är så naiv att man tror att en persons möjligheter och chanser i livet är oberoende av om man är man eller kvinna eller om man är fattig eller rik kan kanske vårdnadsbidraget kännas som en rimlig reform.

Vi socialdemokrater anser dock att valfriheten är begränsad av de val personer i realiteten kan göra. Vi tror inte att alla har samma möjligheter att välja. Vårdnadsbidraget handlar om att ge fattiga kvinnor möjlighet att fortsätta vara hemma med bidrag, bli alltmer isolerade från arbetsmarknaden och alltmer beroende av sin partner och familj för sin försörjning. Vi Socialdemokrater tycker dock att det är viktigare för dessa kvinnor att få ett tryggt jobb med stabil inkomst. Det är därför vi vill subventionera förskolan, det ger både män och kvinnor med små barn möjlighet att jobba, en valmöjlighet som många annars inte skulle ha.

Göran Hägglund inser att han inte kan försvara vårdnadsbidraget med några effektivitetsargument, efter som han som alla andra förstår att det– i motsats till förskolan – minskar det totala arbetsutbudet. Detta står rakt i strid med alliansens så kallade arbetslinje. Istället slår han på stora valfrihetstrumman. Vi gillar som sagt också valfrihet, men vi kan inte förstå hur man tycker att den ökar för att man inför ett bidrag som gör kvinnor mer beroende av sina män.

CLAES BORGSTRÖM

Socialdemokraternas jämställdhetspolitiske talesperson

DANY KESSEL och SIMON VINGE

SEK-medlemmar och författare till rapporten Vad hände med hela lönen och halva makten?

Dela