Energihushållning?

Energihushållning?

Den framtida energiförsörjningen är ett spår som ligger i botten av många miljöproblem idag, inte minst klimatet. Vanligtvis ligger fokus på tillgången på energi och hur vi ska kunna producera ungefär samma mängder energi men på ett hållbart sätt. Problemet kan dock angripas från andra hållet. Nyligen publicerades en rapport i New Scientist som hävdar att vi skulle kunna kapa vårt energibehov med upp mot 70 % genom att konsekvent använda oss av best practise lösningar. Teknik 360 skriver om detta här

73%, vilket är den siffra som nämns i rapporten, tror jag är högst orealistiskt. Jag tänker inte förespråka självhushåll och tagelskjortor men det är samtidigt ingen poäng med att slösa bort energi när tekniska lösningar kan effektivisera vår förbrukning utan att göra orimliga ingrepp i levnadsstandard och livsstil.

私がズデナを使用した時の口コミとしては、副作用が起こらないのがいいと思います. サイト インターネットなどでの個人輸入によるed治療薬の安易な使用はお控えください.

Finns det flera, icke ömsesidigt uteslutande vägar, varför inte gå alla på en gång.

Dela