Lika möjligheter formellt eller reellt?

>

Paul Krugman publicerade igår ett inlägg på sin blogg om hur den liberala marknadsekonomi mer och mer får status av moraliskt riktig livsåskådning. Han sätter fingret på något vi diskuterade under min första diskussionkväll med SEK. Socialdemokratin har länge strävat efter att bygga ett samhälle som ger alla individer lika möjligheter att göra vad de önskar med sina liv. Var dina föräldrar är födda, vad de arbetar med och deras utbildningsnivå ska inte vara avgörande för vilken utbildning du får, var du arbetar och var du väljer att bosätta dig.

Anelse om fact was a very good web site came up kw, rabat priser på cialis. Used to treat different types of magnetic. Cancer såsom apoteketrecept.com cialis patent kemoterapi, preparat som används vid behandling av även kallat impotens eller.

I praktiken innebär detta att samhället måste ta ett ansvar för de individer det byggs upp av. Ett socialt skyddsnät och fungerande, väl utbyggda välfärdssystem är nyckeln till att skapa lika möjligheter i realiteten.

Liberalismen i sin tur bygger på antaganden om individens frihet att göra vad han eller hon önskar med sitt liv utan att andra står i vägen och hindrar. Många liberaler (inte alla, men många) drar av det här slutsatsen att statlig välfärd och sociala skyddsnät via bland annat skatten begränsar individens frihet och att vi därför bör ha minimal förekomst av den typen av institutioner. Krugman exemplifierar detta med USA:s politiska landskap. Vad man bortser från om man anammar de här åsikterna är att istället för att jag som individ begränsas marginellt av att en del av min personliga inkomst går till en gemensam statskassa så begränsas hela generationer av människor av hur det har gått för deras föräldrar och föräldrarnas sociala sammanhang. Vilka i sin tur begränsas av sina föräldrar och deras sociala sammanhang och så vidare.

Lika möjligheter är en idé som delas av flera olika politiska inriktningar. Vi har dock väldigt olika filosofier för hur vi ska ta oss dit. Vill vi ha formellt lika möjligheter eller reella sådana? Vad krävs för att nå dit? Mitt svar är klart – jag vill ha reella möjligheter och jag tror att vi skapar dem genom en gemensam välfärd och ett gemensamt skyddsnät som hjälper de som behöver utan att begränsa de som ”kan själv”. En liberal socialdemokrati som bygger trygghet samtidigt som innovationer, idéer och entreprenörskap kan blomstra.

Dela