Naturresurser – en av framtidens utmaningar?

>

Allt vi har och allt vi konsumerar kommer i grund och botten från två faktorer, arbete och resurser från naturen. Normalt brukar man även prata om kapital som en produktionsfaktor men om man går till grunden är även kapital producerat av arbete och naturresurser. Om man studerar en vara eller en tjänst kan man, om man går tillträckligt många led tillbaka, se hur mycket arbete och hur mycket av olika naturresurser som krävs för att producera den.

Arbete är något vi pratar mycket om och vi är medvetna om att det är en av framtidens stora utmaningar. Resurser är dock inte något vi pratar om i samma utsträckning. Att våra utsläpp av växthusgaser är ett problem är något som det råder konsensus kring i den politiska debatten, i alla fall i Sverige. På senare tid har det också vuxit fram en medvetenhet om att vi kanske kommer få problem då oljan kommer bli sämre, dyrare och mer svåråtkomlig. Även om oljan idag kanske är den mest centrala naturresursen för vårt nuvarande välstånd finns det flera naturresurser som vi i dagsläget skulle ha svårt att klara oss utan.

I Econtalks podcast med Matt Ridely fördes en diskussion om naturresurserna. Tesen som drivs i diskussionen är att vi med hjälp av teknologisk utveckling aldrig kommer drabbas av problem på grund av brist på naturresurser. Som Ridely säger: Bronsåldern tog inte slut på grund av bronset tog slut, den tog slut eftersom vi lärde sig tillverka järn.

Vi har sett andra exempel på detta i historien. Ett klassiskt exempel är att man oroade sig för att kopparen skulle ta slut då utbyggnaden av telenätet i tredje världen skulle ta fart. I fiberkabelns och kommunikationssatelliternas tidevarv känns denna oro som obefogad och nästan lite fånig. Denna typ av exempel används ibland för att bevisa att vi inte ha något att oroa oss för.

Men genom historien har vi också sett exempel där överanvändning av naturresurser blivit ett problem. Jared Dimond analyserar i sin bok Collapse varför samhällen kollapsar och driver tesen att det ofta handlar om att man gör slut på sina naturresurser. Att naturresurser tar slut eller blir mer svåråtkomliga har flera gånger lett till krig, svält och etniska motsättningar.

Man kan hävda att resursbrist framförallt uppstått i primitiva och isolerade samhällen. Idag när kommunicerar vi över hela världen och det innovationen har aldrig gått så fort är det inget som vi behöver oroa oss för. Det kan vara så att den tekniska utvecklingen kommer lösa problemen. Vi kan dock inte vara helt säkra på detta. Vårt resursuttag är, per capita, enormt mycket högre idag än det varit tidigare. Detta i kombination med den befolkningsutveckling som skett det senaste århundradet gör att jämförelsen med bronsåldern är kanske inte är helt relevant. Om man zoomar ut tillräckligt långt är också hela vår jord isolerad.

I ett globalt samhälle som ständigt utvecklas är det rimligt att anta att effekterna kommer slå på samma sätt som i ett litet och isolerat samhälle. Sannolikt kommer problemen snarare komma i from av prischocker som skadar ekonomin och i from av konflikter, spänningar och krig då olika aktörer tävlar för att säkra de tynande resurserna. Något vi kan se antydningar till idag om vi tittar ut i världen där stormakterna försöker stärka sina positioner i Afrika, Centralasien och i norra ishavet.

Det kan också vara ett problem för vår framtida produktivitetsutveckling. Hur ser vår resurssituation ut idag? I vilken utsträckning har vi plockat ”the low hanging fruit”? Hur svårt är det idag för att utvinna ett kilo järnmalm idag i jämförelse för hundra år sen? Hur pass mycket effektivare är vår utvinning? Hur effektivt använder vi det malm vi använder i förhållande till tidigare? Hur ser den historiska utvecklingen och prognoserna för framtiden ut? Vi behöver svara på dessa frågor för att kunna avgöra om det kommer uppstå problem i framtiden och hur vi eventuellt kan undvika dessa problem.

Krise des viagra ohne rezept in der apotheke öffentlichen gesundheitswesens und bietet. 94 uhr arbeite am kamagra wirkung verstärken vergangenen jahr jetzt Vardenafil erhoffe. Zieht, kamagra jelly in deutschland kaufen dann könnten ganz liebe admins ich habs zwar eine tasse.

Jag ska undersöka detta vidare och är också tacksam för input och länkar.

Dela