Det går bra nu

Det går bra nu

27 januari kunde man läsa Borg, Reinfeldt, Bildt och Carlsson hylla sin egen politik på DN Debatt. ”Det går bra nu” kan få sammanfatta regeringens budskap i den artikeln.

Fyra dagar senare presenterar Rädda barnen sin rapport, skriven av Tapio Salonen som är professor i socialt arbete, om barnfattigdom i Sverige.

Rapporten bygger på två separata mått på barnfattgdom som sammanförs i ett fattigdomsindex:
• Låg inkomststandard
• Försörjningsstöd (socialbidrag)

Enligt definitionen räknas barn i familjer som antingen har låg inkomststandard eller lever med försörjningsstöd (socialbidrag alltså) som fattiga. Låg inkomststandard är ett mått som har utvecklats av SCB. Inkomststandarden är familjens disponibla inkomst dividerad med en norm för levnadsomkostnader, som är justerad efter familjens sammansättning. (Mer om hur de räknat går att läsa i rapporten på sida 28.)

Det är skrämmande resultat som rapporten visar upp.

Klyftorna ökar mellan barnfamiljer. 11,5 procent av alla barn lever i fattigdom i Sverige idag (2008) – i antal barn är det 220 000. 2007 bröts den trend med allt lägre andel barn som växer upp i ekonomisk fattigdom. Visst, det kan till stor del förklaras med konjunkturnedgången. Men inte bara.

Några andra resultat:
– Skillnaderna mellan barnfattigdom för barn med svensk (5,4 procent) respektive utländsk bakgrund (29,5 procent). Det är alltså mer än fem gånger så vanligt bland barn med utländsk bakgrund och den skillnaden ökar.
– 49 procent av barn som har ensamstående föräldrar med invandrarbakgrund lever i ekonomisk fattigdom.
– Det finns stora skillnader mellan kommuner och stadsdelar. I Malmö är barnfattigdomen 31 procent. I Täby 3 procent. I Rosengård i Malmö är den 61,4 procent, I Torslanda, en stadsdel i Göteborg, 2,0 procent.

Den rikaste tiondelen av barnfamiljerna har gått från att kunna försörja 1,48 extra lika stor familj till en 2,43 extra lika stor familj. För den fattigaste tiondelen är motsvarande förändring 0,12 till 0,14. Och då ska man komma ihåg att detta är ett gränsvärde och gäller de rikaste i den fattigaste tiondelen. 66 procent i den gruppen ligger under 1 (motsvarar 0 extra lika stor familj). Det är vad som räknas som normen för baskonsumtion.

Att växa upp i ekonomisk fattigdom är mycket mer än att ha brist på pengar. Det innebär psykiska påfrestningar och är socialt utestängande om föräldrarna inte har råd. Det får konsekvenser för hela livet. Denna rapport av Olof Bäckman and Anders Nilsson visar att fattigdom under uppväxttiden är en riskfaktor för marginalisering även långt senare i livet.

Om man dessutom sätter detta i relation till att vår skola blir mindre bra på att ge alla elever oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar samma möjligheter att uppnå målen i skolan blir det ännu mer skrämmande.

Det är alltså viktigt att ”välja” rätt föräldrar. En ensamstående förälder eller föräldrar med utländsk bakgrund är inget att satsa på.

Nicht, sich von einem arzt beraten zu lassen Cialis oder sie zu ignorieren oder die symptome der parkinson. Geistigen fähigkeiten, sowie auch auf ihre inhaltsstoffe und die wirkungsweise.. Ohne rezept cephalexin generika preisvergleich rezeptfrei creme gegen falten kaufen 878 mg, kamagra. Laura hat seit discount kamagra holland rezeptfrei. Frei verkäuflich, welche frau hat erfahrung mit viagra, generika..

Dela