Keynes vs. Hayek

Keynes vs. Hayek

För övrigt gör BBC:s veckosända Analysis ett utmärkt avsnitt, löst inspirerat av den youtubeögonblicksklassiska videon Fear the Boom and Bust, som är en rappduell mellan Keynes och Hayek som båda är bjudna på fest hos the Fed. Argumentationen lyder att Keynes teorier var dominerande under 1900-talet fram till dess att Hayek fick upprättelse i samband med 70-talets hyperinflation; vem som har mest rätt om den senaste lågkonjukturen är mer omdiskuterat – det verkar dock inte som att Keynes leder just nu varken i Storbritannien eller USA.

Ganska roligt är en bit in i avsnittet när en av Hayekanhängarna menar att denna kris, eftersom den berodde på alltför frikostig kreditgivning, skulle ha avvärjts om man hade återgått till ett system som rådde innan Federal Reserve skapades i USA på början av 1900-talet – dvs. till ett system där alla banker själva tryckte sina egna pengar. Då bör man också minnas att varje butik under denna period hade en liten publikation som uppdaterades regelbundet, och som – beroende av varje enskild banks ekonomiska ställning, bedömd risk för bank runs etc. – tala de om hur många cent per dollar som just den bankens dollar var värda i delstaten.

Bra radio är det i varje fall.

Active 250 mg gratis forsendelse hvor kan man kvinnor købe viagra på 43. Historie og med behov for at.

Dela