Ojämlikhet i vården och slöseri med resurser

Ojämlikhet i vården och slöseri med resurser

Jag har skrivit en debattartikel i Dagens Medicin som publiceras idag. Det jag har reagerat på är att det verkar som att kvaliteten i sjukvården skiljer sig för olika grupper i samhället. För äldre och psykiskt sjuka väljer man att anställa relativt fler sjuksköterskor som inte är specialiserade för att hålla nere kostnaderna.

Det här är dels ett problem för sjuksköterskor som väljer att specialisera sig eftersom de investerar både tid och pengar utan att få någon avkastning. Men det är även ett samhällsekonomiskt problem. Vi investerar våra gemensamma resurser i dessa utbildningar, att sen inte tillvara ta den kompetens som genereras är ett slöseri.

Slutligen är det ett jämlikhetsproblem, alla har rätt till lika vårdkvalitet. Att dessa grupper, som nog generellt sett har lägre möjlighet att göra sin röst hörd, inte prioriteras går emot den solidaritetsprincip som riksdagen har fastställt ska gälla i vården.

Artikeln går att läsa här

Dela