Econtalks med Kathrine Newman

Econtalks med Kathrine Newman

Econtalks gjorde ett intressant inslag med Kathrine Newman den 8 mars förra året. I inslaget diskuterar hon en studie hon har gjort på fattiga personer som jobbar i servicesektorn i New York. Studien är omfattande och löpte över åtta år.

Hennes slutsats är att en tredjedel tar sig ur fattigdom, en tredjedel fortsätter jobba som fattiga och en tredjedel slutar jobba och försvinner på olika sätt ut ur den vita ekonomin. Det verkar också som att det finns tre vägar ur fattigdom (på laglig väg).

Den första är den klassiska humankapitalvägen. Att man vidareutbildar sig helt enkelt. Det stora hindret för detta är att folk inte har råd. Gratis utbildning med finansieringsstöd är alltså ett sätt att hjälpa folk ur fattigdom samtidigt som man ökar Sveriges konkurrenskraft.

Den andra är en befordran. Problemet med denna väg är att många fattiga personer jobbar i sektorer där det finns få karriärssteg (snabbmatsställen, sjukvården och likande). Denna väg uppkommer därför i huvudsak när verksamheter etablerar sig på nya platser och då behöver fylla nya ledningspositioner. Centralt för att detta ska vara möjligt är att man kan förflytta sig inom regionen på ett någorlunda smidigt sätt. För människor med låga inkomster innebär detta att det krävs en fungerande kollektivtrafik.

Den tredje är om man råkar få ett jobb på en arbetsplats där facket har etablerat sig och tecknat någon typ av kollektivt avtal. Det som man kan göra här är att stärka facket så att de kan etablera sig på fler arbetsplatser.

En sista sak som också är värd att nämna är att de som lyckas är de som har möjlighet att arbeta. I de flesta fall begränsas folk av att de inte har någon som passar barnen. Barnomsorg på obekväma tider och till billig penning är alltså något som gynnar de fattiga och får fler personer i arbete.

Så möjlighet till vidareutbildning, infrastruktursatsningar som leder till regionförstorning, starka fack och utbyggd barnomsorg är saker vi ska satsa på om vi vill att folk ska kunna ta sig ur fattigdom. Problemet är ju bara att vi inte har råd att göra dessa när vi samtidigt ska sänka skatterna.

Dela