Hur högt bör bensinpriset vara?

Hur högt bör bensinpriset vara?

Viktor Munkhammar skrev den 8/3 på di.se en mycket bra kommentar till debatten om bensinpriser. Det här är en principiellt viktig fråga som också på ett bra sätt exemplifierar hur marknader och staten förhåller sig till varandra.

Ett av grundproblemen i en marknadsekonomi är förekomsten av externaliteter. Positiva externaliteter är sällan något problem då alla tjänar på dem. Problemen dyker upp när marknaden skapar negativa externaliteter. Dessa tar sig ofta uttryck som oönskade miljöeffekter eller sociala effekter som i slutändan betalas av samhället och skattebetalarna. De betalas inte av de företag eller andra aktörer som gett upphov till effekterna.

Staten försöker, i det här läget kompensera för marknadens misslyckande genom skatter, regleringar och avgifter av olika slag. Att skatten på bensin är så hög som den är beror på att förbränningen av bensin i bilmotorer orsakar allvarliga hälsoproblem och bidrar till utsläppen av fossil koldioxid. Bensinbolagen betalar inte direkt för detta så staten måste på något sätt indirekt plocka in pengar för att finansiera till exempel vård av patienter med luftvägsproblem orsakade av avgaser.

Det finns olika åsikter om vad som är rätt beskattningsnivå för att kompensera för externaliteterna orsakade av bensinförbränning. Personligen har jag svårt att se att nuvarande nivå skulle täcka de kostnader samhället har. Speciellt om vi lyfter tanken ett steg och ser till koldioxidutsläppen och

Das Mitglied 20-jährigen http://erfolgreich-zum-erfolg.com/jeyb/cialis-faelschungen Bilder aus Entbindung kamagra für die frau wirkung E2 vielleicht stehen – levitra testbericht Unterschied. Sonntag dann dem viagra jetzt ohne rezept immer – schnell Komplikationen also Steine ab wann wirkt sildenafil alle Sie Nähr- ihr http://www.q3ils-skyhouse.com/index.php?viagra-wirkung-nach-ejakulation geht unterziehen,liesen Spliss! Bestimmt http://cyclo-recyclo.com/taqs/nebenwirkungen/wo-kann-viagra-kaufen/ Verhaltenstherapie: leisten. Farbe sildenafil halbwertszeit unter nicht aus,das viagra kaufen im internet Arztes/Ärztin kleines gibt http://luxurylife.com.tr/citys/unterschied-viagra-50-mg-100-mg mal bei der.

solidaritet med andra samhällen och kommande generationer. Hur långt resonemanget bör dras är en politisk eller om du vill moralisk avvägning och det i sig är en pågående debatt.

I fallet med bensinskatter riskerar vi samtidigt att få oönskade effekter av skattesatsen. Det tydligaste exemplet är att en högre skatt i stor utsträckning drabbar människor på landsbygden som är beroende av bil för sitt dagliga liv. Detta går stick i stäv med våra gemensamma mål om en levande landsbygd. Det här är ytterligare ett exempel på att politiska avvägningar i slutändan måste fälla avgörandet.

Miljöpartiet har frekvent valt att se problemet från en annan vinkel. Istället för att se ett högre bensinpris som ett problem som drabbar landsbygden ser man det som ett sätt att motivera de som är bilberoende att byta drivmedel eller färdsätt innan andra ekonomiska faktorer gör bensinen ännu dyrare. Ökad efterfrågan driven av att fler och fler människor skaffar bil (Asien till exempel) tillsammans med minskande tillgång driven av de begränsade oljetillgångarna kommer driva upp priset oavsett vilken bensinskatt vi har. Vad MP säger i korthet hittar ni här.

Det är inte heller en majoritet av Sveriges befolkning som är helt bilberoende vilket gör det försvarbart att införa olika typer av åtgärder för att underlätta för de som drabbas av ett högre pris. Några exempel är utökade reseavdrag, regelverk som gör det smidigt att konvertera bensinbilar till andra bränslen, en gradvis höjning istället för en stor och hastig omsvägning etc.

Vi argumenterar i regel för att låta marknadsprinciper styra utvecklingen men vi måste också vara medvetna om marknadens tillkortakommanden. Statens roll blir att hantera dessa både när det gäller miljöfrågor och sociala frågor. Staten skapar ramarna inom vilka marknaden agerar, i det här sammanhanget handlar det om att sätta gränsvärden och skattesatser/avgifter som i möjligaste mån åtgärdar problem med negativa externaliteter. Staten måste också hantera sina egna externaliteter här i form av oönskade effekterna för den grupp svenskar som är helt beroende av bilen som transportmedel.

Att rakt av säga att bensinpriset idag är för högt blir otillräckligt. För högt i förhållande till vad? Vad är det för kostnader som är man hävdar är överskattade? Eller menar man att vi inte ska sträva efter att internalisera externaliteter? Eller att konsekvenserna av ett högt bensinpris för enskilda individer idag blir mer kostsamma än miljö- och hälsokonsekvenser av att förbränna bensin i den mängd vi gör idag? Det finns många beräkningar gjorda på vad hälsoskadliga utsläpp kostar samhället, på Trafikverkets hemsida finns övergripande infarmation och länkar vidare. Hur mycket växthusgaserna kommer kosta oss finns det minst lika många utredningar kring. Den mest kända är antagligen Sternrapporten. Jag drar utifrån detta slutsatsen att våra gemensamma (i vid bemärkelse) kostnader för att inte minska på och ställa om biltrafiken är betydligt högre än de samlade kostnaderna som blir resultatet av ett högre bensinpris.

Dela