Integrerad energimarknad

Integrerad energimarknad

Svd Näringsliv och E24 skriver idag om att EU:s mål om minst 20 % förnyelsebar energi och en 20% minskning av utsläppen av växthusgaser till 2020. Målet beskrivs i Svd som ett ”dyrt experiment”. Artikel här

Utifrån delar av artikeln förstår vi deras resonemang. Det är stora investeringar som måste göras för att komma in på rätt bana. Vissa energislag, framförallt solenergi, är fortfarande beroende av omfattande subventioner för att kunna konkurera. Vi befinner os nu i efterdyningarna av en finanskris och målen sattes under den ekonomiska pik som föregick krisen. Det gör att målen är mer optimistiska än de flesta regeringar är i nuläget. Många förnyelsebara energislag lider av problem med lagring av energin de producerar. Vindkraftsindustrin i Danmark och Tyskland har av och till ett överflöd av energi de tvingas sälja billigare än önskvärt eller helt enkelt göra sig av med på annat, icke produktivt sätt. Vattenkraften som många ser som ett mer stabilt alternativ har andra miljömässiga konsekvenser som gör att utbyggnadspotentialen är begränsad. I Sverige har vi sannolikt maximerat potentialen vad gäller utbyggnad. Vad som återstår är mindre effektiviserings åtgärder.

Vad man måste göra är ett se det här verkligt långsiktigt. Vi måste bygga ett långsiktigt, hållbart och förnyelsebart energisystem förr eller senare. Oavsett när vi gör det kommer det att bli dyrt. Om vi väntar riskerar vi att också behöva betala kostnaderna för ett antal andra miljö och systemproblem orsakade av vårt nuvarande, ohållbara system. Beroende på vilken diskonteringsränta vi väljer att använda blir kostnadsskillnaden större eller mindre. Ett vist mått av politiskt och intragenerationellt ansvarstagande är dock på sin plats om ni frågar mig.

Ett av de stora problemen är just svårigheten att lagra energin. Delar av problemet bör kunna lösas med teknisk innovation men vi måste också arbeta utifrån ett mer holistiskt perspektiv. Lågt behov av energi i ett område sammanfaller i regel med större behov någon annan stans. I artikeln nämns en ekonomiskt och fysiskt integrerad elmarknad som ett problem. Vi tror däremot att det är en del av lösningen. Vi har inte råd att leda ner el i jorden. Om energin inte används i Danmark kan den användas någon annan stans och om den måste säljas billigt så betyder det att vi kan producera mindre fossil el för att anpassa utbud till efterfrågan och hålla priset uppe. Man ska inte sticka under stol med att transport av energi medför förluster. Men till en viss gräns tror vi att det är något vi får börja räkna med. Om vi inte lyckas skapa en ekonomiskt hållbar lösning på solenergi eller fusion så verkar det just nu osannolikt att vi kommer hitta en ”ny stor lösnig” (personligen tror jag att solenergi borde utvärderas ännu mer). Vad vi kommer bli tvungna att förlita oss på är ett lapptäcke av mindre energikällor. Det kommer bli ett klassiskt logistikproblem att länka samman dessa optimalt. Ett integrerat europeiskt nät skulle vara första steget i en sådan process.


Dela