Sjuka och fattiga, utanförskapet reproduceras

Sjuka och fattiga, utanförskapet reproduceras

Jag skrev för ett tag sig ett inlägg här om hur utanförskapet reproduceras i samhället och hur den borgerliga politiken inte räcker för att bryta denna process. Jag skrev sedan på samma tema i en krönika i Uppsalademokraten. Idag och i veckan som gått har det kommit nyheter som ytterligare stärker denna bild. LO-bloggen sammanfattar:

”Idag kom Socialstyrelsen med statistik som visar att socialbidragskostnaderna fortsätter att öka, trots att konjunkturen vänt uppåt. Förra året ökade socialbidragsutgifterna med 7 procent (exklusive flyktingar).”

Och:

”Samtidigt presenterar Försäkringskassan siffror som visar att sjukskrivningarna åter börjat öka (se DN-artikel). Under januari i år ökade sjukpenningdagarna med 20 procent jämfört med januari förra året.”

Dela