Vad är välstånd?

Vad är välstånd?

Paul Krugman skrev häromdagen om välstånd i ett samhälle. Om vi för en sekund ignorerar en viss överbyggnad av finans och introvert modellande är detta sannolikt vad nationalekonomin bör undersöka/försöka uppnå – vare sig man kallar det fördela begränsade resurser eller att förklara varför vissa länder är rikare än andra. Samhälleligt välstånd är dock svårt att mäta. En gång i tiden föreslogs BNP – ett mått byggt på varu- och tjänsteproduktion/konsumtion; mycket just på grunder av att det är lätt att mäta. Liksom att det speglar ett materiellt välstånd som sannolikt har en viss korrelation med det ”egentliga” välståndet.

Frågan som ställs är dock hur mycket ens ökade konsumtion är värd om man samtidigt är medveten om att man kan bli av med jobbet vilken sekund som helst (om man har ett)? Ett samhälle med lägre arbetslöshet och en viss BNP per person är sannolikt mer välmående än ett där båda dessa är högre, allt annat lika. Policyimplikationen blir därmed att det förstnämnda rimligtvis bör ha företräde – dvs. att en reform som ökar sysselsättningen under hög arbetslöshet (läs idag) ökar det totala välståndet över tid om kostnaden kan tas från framtida BNP-tillväxt.

Dela