Är det rationellt att utvinna olja?

Är det rationellt att utvinna olja?

På va.se skrev i förra veckan Johan Widmark, här, om hur oljeutvinning påverkas av energiåtgången vid utvinning. Han ifrågasätter att vi kommer nå en punkt där vi slutar utvinna olja. Det pratas ofta om eroei, energy return on energy invested, det vill säga hur mycket energi man får ut per enhet energi investerad i framställningen. Enligt det här synsättet så kommer vi sluta pumpa upp olja när den energi som krävs för utvinningen överstiger den energi du får ut av den utvunna oljan. Enligt Widmark kommer det dock vara rationellt att fortsätta utvinningen även efter denna punkt i hopp om att nästa fat kommer vara värt ännu mer ända tills resurserna som finns att lägga på utvinning har tagit slut.

Det är ett intressant resonemang som förs men jag tycker att vissa bitar saknas. Hur mycket olja man kommer utvinna handlar inte enbart om oljans energiinnehåll utan är beroende av priset på olja. Priset på olja kan teoretiskt håll igång en onödigt dyr energikälla (dyr i betydelsen energi åtgång för kunna tillgodogöra sig energin) om vi har strukturella inlåsningseffekter som gör det för dyrt att byta energislag. Vilket är precis vad vi ser idag. De tekniska system vi byggt upp är beroende av olja eller andra fossila energikällor vilket är en av huvudorsakerna till att det är så svårt att byta riktning.

Enligt mig är det här som politikens ansvar kommer in. Marknaden har svårt att hantera den här typen av inlåsningseffekter och kommer inte på egen hand ta sig ur oljeberoendet så länge den strukturella omvandlingen som krävs är allt för dyr. Politiken kan styra marknadens villkor och antingen införa strikta regleringar eller arbeta med ekonomiska styrmedel för att styra konsumtionen av energi mot mer hållbara energikällor än olja. Vad man i praktiken gör är att prissätta de externaliteter som annars ingen hade betalat för.

Huruvida vi kommer fortsätta vara beroende av olja är alltså till stor del en politisk fråga. Men det börjar också bli mer och mer av en överlevnadsfråga för många företag. För att behålla och utöka sin kundbas måste de arbeta aktivt med sin miljö och klimatpåverkan.

En annan faktor är att priset per fat olja kan tvingas upp så högt att det blir rationellt att utvinna olja om du kan få energin till utvinningen från ett annat, billigare energi slag. Det stigande priset på olja skulle således inte dämpa oljekonsumtionen utan underhålla den. Detta förutsätter dock att de som i slutändan konsumerar oljan inte har tillgång till den billigare energi som oljebolagen behöver för utvinning. Även om utvinningen skulle verka rationell så tror jag att det kommer bli allt svårare att hitta köpare då alternativa energislag blir allt mer attraktiva.

Dela