RUT-avdrag för barnhämtning = skattevaskning

RUT-avdrag för barnhämtning = skattevaskning

Eftersom det enligt Maud Olofsson bara är fantasin som sätter gränser för hur skatter ska stimulera allt möjligt, står vi inför situationen där föräldrar använder RUT-subventionerade barnhämtningstjänster. Bara för att göra detta tydligt: även förskola är idag väldigt subventionerat, med lite drygt hundra tusen kronor per barn och år. Detta innebär alltså att vi betalar barnfamiljer med skattesubventioner för att de inte ska utnyttja en annan tjänst som redan är betald. Skattereform någon?

Dela