Ska vi ge plats åt alla i livbåten?

Ska vi ge plats åt alla i livbåten?

 

Debra Satz, professor i filosofi på Stanford University,gästade Econtalk nu i veckan. Samtalet utgick från Satzs bok Why some things should not be for sale: The moral limits of the market där hon kritiserar nationalekonomin.

Satz menar att nationalekonomin i allt för hög utsträckning tenderar att behandla alla marknader som homogena. Men framförallt är hon kritisk till att utvärderingar endast sker utifrån ett effektivitetsperspektiv och hävdar att man även bör ta hänsyn till moral. Hon tar upp Thomas Schellings exempel om Titanic, enligt Schelling så ingick för passagerarna i första klass på Titanic en plats på någon av livbåtarna, men för de som köpt en billigare biljett ingick detta inte. Det Satz och Schelling frågar sig är om vi vill ha ett samhälle där alla får plats i livbåten eller ett där bara de som har råd blir räddade?

Satz diskuterar även människors olika förutsättningar för att göra fria val samt vikten av att staten tillhandahåller utbildning, enligt henne är detta en vara som är för viktig för att överlämna åt marknaden då man riskerar marknadsmisslyckanden. Programledare Russ Roberts föreslår en liberal utopi utan statlig inblandning där människor omfördelar till varandra för att de vill det. Satz menar att en sådan värld oundvikligen skulle leda till relationer mellan människor där somliga är donatorer och somliga mottagare och där mottagarna hamnar i en beroendeställning. Vi skulle snart vara tillbaka i ett klassamhälle där de fattiga måste buga för de rika för att överleva. Hon menar att vi tillsammans måste komma överens om att tillhandahålla en viss levnadsstandard för samtliga medborgare men samtidigt göra vad vi kan för att undvika problematik såsom free riding.

Satz bok är en kritik av den utilitarism som i hög grad dominerat nationalekonomin, hennes utgångspunkt är en normativ etik där jämlikhet är moraliskt eftersträvansvärt. Det bör dock tilläggas att det finns forskningsfält inom nationalekonomin som problematiserar kring just effektivitet och om det kan man, bland annat, läsa i vår bok Nationalekonomi för vänstern. Kritiken till trots så kan ändå de nationalekonomiska verktygen och antagandena säga en hel del om världen och vara användbart när man skapar och utvärderar policy. Det är dock viktigt att komma ihåg att nationalekonomin aldrig kan ge oss hela bilden. Kanske är det på sin plats med en bredare värdediskussion om antaganden och slutsatser som görs inom nationalekonomin.

Den som lyssnar på podcasten får även höra om hur Adam Smith feltolkats och varför det är fel att tillåta försäljning av röster i demokratiska val.

Dela