De ökande inkomstskillnaderna skapar bräckliga ekonomier

De ökande inkomstskillnaderna skapar bräckliga ekonomier

Hävdade den framstående ekonomen Robert Reich (professor i offentlig politik vid Berkley University) för några dagar sedan på sin blogg. I USA står nu de rikaste 5 procenten för 37 procent av all konsumtion. När aktierna och sparandet mår bra spenderas och spekuleras det, men när marknaden sviktar drar sig investerarna tillbaka, vilket får stora konsekvenser för samhället. När ett samhälles ekonomi vilar i händerna på en liten andel av befolkningen får vi en svag och bräcklig ekonomi, där det räcker med att några få procent av spararna blir oroliga för att en hel marknad ska svaja. Om resurserna istället var mer jämt fördelade skulle vi få en mer motståndskraftig ekonomi.

Och Reich är inte ensam om att dra denna slutsats. Michael Kumhof, biträdande chef för IMFs forskningsavdelning publicerade under 2010 sitt paper Leverage, income inequality and crises där han analyserar inkomstskillnadernas betydelse för ekonomiska kriser.

Det är ju inte bara världsekonomin som påverkas av ojämlikheten. Även på lokal nivå har vi i t.ex. Storbritannien sett bevis på att ojämlikheterna skapat dysfunktionella samhällen. Men det är kanske inte förrän argumenten blir så tydliga som i Reich och Kumhofs fall, som de styrande tvingas reagera. I det här fallet ligger ju en minskad ojämlikhet även i de rikastes intressen då en krisande världsekonomi hotar deras ställning och trygghet.

Dela