Detta med absoluta och relativa tal

Detta med absoluta och relativa tal

DN återgav idag en blänkare från SCB där man proklamerar ”Fler utvandrare än på 1800-talet”. Bilden ovan, lånad från SCB, demonstrerar detta. Förvisso. Vi är också dubbelt så många, såhär ser den relativa andelen utflyttade ut:

Skillnaden är rätt stor. Vi vet sedan tidigare att bilden kan se rätt olika ut beroende på om man relaterar till kvotmått eller absoluta mått.

 

 

 

 

 

Dela