Sommarläsning

Sommarläsning

SEK har sommarlov och vill rekommendera lite läsning: www.eui.eu/Personal/Courty/Stglitz2000.pdf. Nobelpristagaren Stiglitz diskuterar informationsekonomins betydelse för dagens nationalekonomi. Eller som han lägger fram det; ”[i]nformation economics has made us realize that much of standard economics is based on foundations resting on quicksand.” Glad sommar!

Dela