Hur väl fungerar marknaden för hantverkstjänster?

Hur väl fungerar marknaden för hantverkstjänster?

Det vanligaste klagomålet till konsumentverket är på hantverkstjänster visar statistik som konsumentverket samlat in mellan år 2005 och 2011. Det får mig att fundera på hur väl den här marknaden fungerar och om den kan förbättras. I dag när ROT tjänster subventioneras och branschens omsättning ökar kan det vara klokt att fundera på om marknaden fungerar optimalt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Problemet med hantverkstjänster är att det är kostsamt för konsumenter att skriva ett bra kontrakt. Det är svårt att uppskatta hur lång tid arbetet bör ta och hur mycket det rimligen bör kosta. Det kan också vara tidsödande att jämföra olika hantverkare. Att jämföra pris går relativt snabbt men att på förhand veta vilket företag som kommer utföra tjänsterna med högst kvalitet är desto svårare. Det råder asymmetrisk information eftersom det är dyrt för kunden att tillskanska sig den information som hantverksföretagen besitter.

När man har assymmetrisk information på en marknad så kan det leda till ett marknadsmisslyckande, det vill säga att man inte får en optimal resursanvändning. Eftersom konsumenten har svårt att skilja firmor med hög kvalitet från de med låg kvalitet så kommer det pris man anser rimligt vara ett genomsnitt av värdet av de bra och de sämre varorna eller tjänsterna. Det innebär att priset blir lägre än vad varorna/tjänsterna med bra kvalitet är värda och högre än vad de med låg kvalitet är värda. Det kommer då inte vara lönsamt för de högkvalitativa företagen att vara kvar på marknaden utan de kommer att lägga ner verksamheten eller övergå till att producera sämre kvalitet. Detta marknadsmisslyckande kallas adverse selection och kan i värsta fall leda till att en marknad förvinner helt och hållet.

Adverse selection är vanligast på marknader där aktörer säljer varor eller tjänster en gång. Vid upprepad försäljning har företaget incitament att göra kunden nöjd för att undvika att få ett dåligt rykte. När det gäller hantverksbranschen är frågan hur mycket en sådan ryktesmekanism påverkar företagen. Dels är det svårt för en enskild konsument att sprida ett dåligt rykte om ett företag så att det når ut till en bred krets (delvis på grund av att det här är tjänster man köper relativt sällan) och dels kan man tänka sig att det är ganska enkelt för ett företag att byta namn på firman. Det är alltså inte helt osannolikt att det råder adverse selection på marknaden för hantverkstjänster.

Andra sätt att undvika adverse selection är genom att konsumenten anlitar en expert som granskar olika företag och det slutgiltiga arbetet innan betalning, men det säger sig självt att denna metod är kostsam. Ett annat sätt är att firmor med bra kvalitet utfärdar en garanti till kunden. Det kan dock leda till gränsdragningsproblem och juridiska tvister.

Ett betydligt enklare sätt vore om samtliga av dessa tjänster förmedlades via en tredje part. Det finns redan nu företag som förmedlar offerter från flera firmor till privatpersoner gratis. Företagen betalar en avgift för att vara med bland de företag som man skickar ut offerter från. Detta i kombination med att man tillhandahåller utvärderingar från kunder som tidigare använt sig av företaget gör att kunden billigt kan få information som gör det enklare att ta ett rationellt beslut. Firmor med dålig kvalitet kommer snabbt att avslöjas. Det kommer inte heller vara lönsamt för dem att byta namn eftersom det medför en kostnad att etablera sig som ny aktör då man kommer behöva sänka priset eftersom efterfrågan av tjänsterna kommer att vara lägre på grund av att man inte har några utvärderingar från tidigare kunder.

Genom att alltid anlita hantverkare genom en tredje part är det alltså troligt att man undviker onödiga kostnader. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv borde det vara optimalt att alla hantverkstjänster (och kanske även andra typer av tjänster) förmedlandes via en tredje part. På så sätt slipper man dödviktisförluster, dessutom borde fler välja att anlita hantverkare istället för att själva bygga om hemma vilket innebär att vi bättre utnyttjar våra kompatibla fördelar i ekonomin.

 

Dela