Nytt RUT-bidrag på förslag

Nytt RUT-bidrag på förslag

Regeringen har nyligen föreslagit att RUT-avdraget ska gälla även läxläsning i, eller i nära anslutning till hemmet. Det är en reform som inte är helt oproblematisk.

Precis som Peter skrivit i ett tidigare inlägg kommer alla branscher som subventioneras att växa, det kommer att skapas mer jobb i den sektorn. Det betyder dock inte nödvändigtvis att det blir fler arbeten totalt sett i ekonomin utan det kan innebära att efterfrågan skiftar. Resultatet blir då en undanträngningseffekt av främst substitutionsvaror och tjänster, i det här fallet läxhjälp som inte sker i eller nära anslutning till hemmet. Att endast subventionera läxhjälp i hemmet snedvrider med andra ord konkurrensen. Dessutom innebär det här att regeringen väljer att subventionera en ineffektiv tjänst som inte utnyttjar de stordriftsfördelar som man får då läxhjälp sker i grupper om flera personer. Det gäller för övrigt fler av de tjänster som subventioneras av RUT, såsom matlagning, barnpassning och bildäckbyten. Att lägga dessa skattemedel på läxhjälp som sker i grupp vore alltså effektivare.

Det kanske mest problematiska med denna reform är dock att den späder på den negativa utveckling som sker i skolan, där skillnaden i kunskap mellan elever ökar. Den socioekonomiska bakgrunden spelar redan stor roll för hur väl en elev presterar i skolan. Eftersom det, även med ett avdrag på 50 procent, är relativt dyrt att anställa en person för läxhjälp är det sannolikt i huvudsak välbeställda familjer som kommer att utnyttja bidraget, det vill säga de familjer vars barn redan klarar sig bra i skolan. Från ett samhällsekonomiskt perspektiv är det givetvis effektivare att lägga pengarna på de elever som det går sämst för, där är troligen marginaleffekten större. Andra exempel på hur man kan förbättra den svenska skolan har jag skrivit om i den här artikeln.

Dela