Correlation and causality, the never ending story

Correlation and causality, the never ending story

Sveriges radio publicerade idag en nyhet med rubriken att sänkningen av restaurangmomsen gav 5000 nya jobb. Artikeln återger innehållet från en undersökning som TT beställt av SCB. Artikeln visar dock, precis som debatten om restaurangmomsen överlag, på en stor okunskap om hur ekonomi fungerar och hur man ska tolka den data som finns tillgänglig. Jag tänker inte diskutera alla aspekter av artikeln som kanske borde problematiseras (Peter har redan skrivit om många av dem här) utan istället peka på en klassiska missen när man blandar ihop kausalitet och korrelation.

I artikeln görs tolkningen att eftersom det har blivit 5000 nya jobb i sektorn sedan restaurangmomsen sänktes måste det vara denna sänkning som gett de nya jobben. Så behöver dock inte vara fallet. Jag slog ett snabbt öga på hur sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen förändrats under andra år när momssatsen inte sänktes. Jag borde naturligtvis kolla på bara restaurangbranschen men för att göra det behöver jag göra en del dataarbete som jag inte har tid att göra just nu. I alla fall så ökade antalet jobb mellan 2009-2010 i branschen med 9200 jobb medan den 2008-2009 ökade med 900 jobb. Det verkar alltså som att sysselsättningen ökar i denna bransch även år vi inte sänker restaurangmomsen. Detta beror sannolikt på faktorer som befolkningstillväxt, ökade disponibla inkomster och ändrade konsumtionsvanor. Med denna vetskap blir dock påståendet att det enbart är sänkningen av restaurangmomsen som gett de 5000 nya jobben ganska absurt. För att uttala sig om detta behövs det göras en riktig ekonometrisk analys där man tittar på förändringar i förändringstakter, tittar på trender och kontrollerar för saker som konjunkturläge och förändringar i disponibel inkomst.

Dela