Arbetslöshet bara toppen av isberget

Arbetslöshet bara toppen av isberget

Under år 2012 var i genomsnitt 8 % arbetslösa i Sverige och av ungdomarna (15-24 år) var i genomsnitt alarmerande 23,7 % arbetslösa. Detta kan jämföras med att motsvarande siffror låg på 6,1 % respektive 19,2 % år 2007.

Även siffrorna för Europa är dystra. I EU-27 var genomsnittlig arbetslöshet år 2012 hela 10,5 %, att jämföra med 7,1 % år 2007. Ungdomsarbetslösheten snittade på 22,9 % år 2012 i samma område, att jämföra med 15,7 % år 2007. Detta enligt Eurostat Labor Force Survey.

Men arbetslösheten är, som Ronald Janssen beskriver det i Social Europe Journal, bara toppen av isberget.

Även sammansättningen av jobben har nämligen förändrats, där andelen tidsbegränsade anställningar (även kallade visstidsanställningar, så som vikariat, provanställningar, behovsanställningar mm) har ökat och andelen tillsvidareanställningar har minskat. En allt större del av arbetskraften har alltså en osäker position på arbetsmarknaden.

För en illustrativ graf över utveckling i Europa sedan år 2008, se Janssens artikel ovan. Så här har utvecklingen av tidsbegränsade anställningar och tillsvidareanställningar sett ut i Sverige sedan år 1987.


Hämtad ur: Boman, Carlén & Strömbäck (2012)

Men de otrygga anställningarna är inte jämnt fördelade över arbetsmarknaden, utan låglönesektorer drabbas i högre utsträckning än andra. Exempelvis har tidsbegränsade anställningar ökar betydligt mer i detaljhandeln än på den svenska arbetsmarknaden i genomsnitt.


Hämtad ur: Boman, Carlén & Strömbäck (2012)

Sedan år 2007 kan en person vara visstidsanställd i flera år utan att få en fast anställning i Sverige. Exempelvis kan en ha ett vikariat i två år, följt av en projektanställning i två år och sedan ett säsongsjobb i ytterligare en tid. Olika typer av tidsbegränsade anställningar kan staplas på varandra utan att leda till ett fast jobb.

Detta är ett problem som döljer sig bakom arbetslöshetssiffrorna, men som antagligen också hör ihop med arbetslöshetssiffrorna. När vi är långt från full sysselsättning försvagas löntagares maktresurser, eftersom det råder hög konkurrens om de få jobb som finns. I ett sådant läge är det svårare att upprätthålla de bästa och mest trygga anställningsformerna.

Otrygga anställningar ger otrygga livsförhållanden för de som inte lever med en ekonomisk säkerhet framåt och inte kan planera sina liv. Dessutom påverkar de otrygga jobben även de som har trygga jobb, som får ta allt större ansvar på arbetsplatser när det är hög omsättning på en allt större del av arbetskraften (Boman, Carlén & Strömbäck 2012).

Därför är det gott att EU än en gång riktar kritik mot Sverige och underkänner det svenska systemet med visstidsanställningar. Rätten till fast tjänst behöver stärkas.

Dela