Europas kvinnor jobbar gratis 59 dagar om året

Europas kvinnor jobbar gratis 59 dagar om året

I genomsnitt har alla kvinnor i Europa jobbat gratis från årsskiftet till idag. Lönegapet mellan män och kvinnor motsvarar nämligen 59 dagar om året i snitt i Europa.

Tabellen nedan visar lönegapet för ett antal länder år 2010. Sverige, som brukar ses och kanske se sig självt som ett föregångsland vad gäller jämställdhet, hade år 2010 ett lönegap på 15,4%, att jämföra med Europasnittet på 16,2 %. (klicka på bilden för att förstora den)


Källa: Eurostat 2010, förutom Grekland 2008. Hämtad från European Commission Press Release.

År 2009 var genomsnittligt lönegap i Europa 17 %. Förklaringen till 2010 års något bättre siffra tros dock inte ligga i att kvinnor får högre lön, utan att män har fått något lägre lön, framförallt som följd av finanskrisen.

EU-kommissionen vill förbättra denna nedslående statistik genom att stötta europeiska företag i att jobba för jämställda löner. Gott så. Men problemet med att kvinnor än idag tjänar i genomsnitt knappt 85 % av vad män tjänar kan möjligen reduceras, men antagligen inte lösas, på företagsnivå. Problemet är huvudsakligen strukturellt, varför den huvudsakliga lösningen också bör vara det, för att ha en rimlig chans att faktiskt stänga lönegapet mellan män och kvinnor.

Det innebär att stater behöver ta ett ansvar. Att exempelvis individualisera föräldraförsäkringen vore att gå ett viktigt steg i rätt riktning.

Dela