Subventionerna och den snedvridna energimarknaden

Subventionerna och den snedvridna energimarknaden

Idag besökte jag ett seminarium där International Energy Agencys (IEA) chef Maria van der Hoeven presenterade World Energy Outlook 2012, och blev påmind om ett par intressanta siffror jag såg i höstas när rapporten släpptes, och som jag tänker att fler bör bli påminda om (eller se för första gången).

Siffrorna handlar om de globala subventionerna till olika energikällor. Diagrammet nedan visar dessa subventioners fördelning mellan fossila bränslen och förnybar energi, år 2011 .

Källa: World Energy Outlook 2012 Factsheet, egna beräkningar

Totalt gick 523 miljarder dollar i subventioner till fossila bränslen år 2011, och 88 miljarder dollar till förnybara källor. Jämfört med år 2010 stod dessutom subventionerna till fossila bränslen för den största ökningen: de ökade med 30 % jämfört med 24 % för förnybar energi.

Energimarknaden är alltså kraftigt snedvriden, och det är uppenbart att detta är helt orimliga siffror ur ett hållbarhetsperspektiv (och kanske även ur ett ekonomiskt och geopolitiskt perspektiv). Subventionerna påverkar exempelvis priset på och mängden energi som konsumeras och produceras (vilket jag skrivit om här). Subventioner är också ett viktig verktyg för att skapa incitament för att ställa om både konsumtion och produktion från en energikälla till en annan.

Med tanke på att 1,3 miljarder människor idag saknar elektricitet, och med tanke på den snabba tillväxten i länder som Kina och Indien, beräknas dessutom vår energiförbrukning bara att öka. Här krävs det en bra dos av politisk kraft och mod, och en god internationell koordingering, för att göra vår energiförbrukning både rättvis och hållbar. För att klara de klimat- och energiutmaningar vi står inför behöver energimarknaden vridas rätt.

Dela