Ebba Busch har inte räknat på det här med relativ fattigdom

Ebba Busch har inte räknat på det här med relativ fattigdom

Det kristdemokratiska kommunalrådet Ebba Busch skriver idag i en debattartikel på Aftonbladet att relativ fattigdom inte är ett problem.

Busch skriver att ”Måttet för relativ fattigdom är missvisande och innebär att alla de som ligger under medianen för vad en person i Sverige tjänar, det vill säga 22 477 kronor i månaden (2011 års siffror) är fattiga.”

Problemet är bara att detta inte stämmer. Måttet för relativ fattigdom är alltså inte alla som ligger under medianinkomst. Då skulle dessutom per definition andelen relativt fattiga alltid vara 50 %.

EU definierar relativ fattigdom som andelen som har en disponibel inkomst under 60 % av medianinkomst, och OECD definierar det som disponibel inkomst under 50 % av medianinkomst, i sin senaste uppmärksammade rapport om bland annat de snabbt ökande klyftorna i Sverige. Disponibel inkomst är alltså inkomst efter skatter och transfereringar, eller med andra ord de pengar du faktiskt kan använda för konsumtion eller sparande.

Jag är heller inte säker på vilket inkomstmått Busch använder sig av. Men när jag kollar i SCB:s databas HEK (Hushållens ekonomi) på sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige år 2011, och tar medianårsinkomsten (P50) för de i åldern 20-64 år delat med tolv (269 726/12) så får jag siffran 22 477 kronor i månaden (går även att ifrågasätta att använda åldern 20-64 år, istället för t.ex. 20+ eller 16+). Sammanräknad förvärvsinkomst definieras av SCB som ” Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital.” Detta tolkar jag som inkomst efter transfereringar, men före skatter – alltså inte disponibel inkomst.

Busch levererar även följande klarhet i sin artikel: ”Låt oss för hederlighetens skull vara tydliga: det är skillnaderna i inkomst som har ökat, inte klyftorna.”

Dessutom vill jag mena att problemet med Buschs artikel också är att relativ fattigdom visst är ett problem. För rika länder används ofta detta mått, även om det kallas olika saker, så som låg ekonomisk standard eller risk för ekonomisk utsatthet. Och för den som värderar social sammanhållning och att alla ska kunna delta i samhället på någorlunda lika villkor så spelar relativ fattigdom – eller vad en nu väljer att kalla det – roll.

 

Dela