Arbetskraften splittras – tänker regeringen agera mot missbruket av visstider?

Arbetskraften splittras – tänker regeringen agera mot missbruket av visstider?

Sedan 2007 bryter lagen om anställningsskydd (LAS) i Sverige mot EU:s visstidsdirektiv, eftersom olika visstidsanställningar kan staplas på varandra hos samma arbetsgivare utan att någonsin behöva leda till en fast anställning. Och regeringen har inte gjort något åt saken, trots upprepade uppmaningar.

Idag skriver TCO:s chefsjurist Samuel Engblom på DN Debatt att antalet personer som har drabbats av att LAS medger missbruk av visstidsanställningar på detta sätt kan räknas i tiotusental.

Tiotusental.

Lägg därtill att andelen visstidsanställningar har ökat kraftigt i Sverige sedan 90-talet.

Det är en allvarlig utveckling. Inte bara för de enskilda personerna som lever med otrygga anställningar och otrygga livsförhållanden, med sämre ekonomisk säkerhet och möjlighet att planera sina liv. Och inte bara för de som har de trygga jobben, som får ta allt större ansvar på arbetsplatserna när det är hög omsättning på en allt större del av arbetskraften. Utan också för svensk arbetsmarknad och jämlikheten i vårt samhälle i stort.

För de otrygga jobben är inte jämnt spridda över arbetsmarknaden, utan sammanfaller med vissa andra linjer, som bidrar till att förstärka problematiken.

Visstidsanställningar är nämligen vanligare inom exempelvis en låglönesektor som detaljhandeln, än på arbetsmarknaden i snitt. Arbetare och unga är visstidsanställda i högre utsträckning än vad tjänstemän och vuxna är. Och visstidsanställda är anslutna till facket i lägre utsträckning än vad tillsvidareanställda är.

Fram växer grupper av arbetskraft med allt svagare positioner på arbetsmarknaden, och avståndet till de med trygga jobb och fackligt medlemskap bara ökar.

Fram växer en delad arbetsmarknad.

I april var frågan om att begränsa möjligheten att stapla visstidsanställningar på agendan i Riksdagens arbetsmarknadsutskott. Men en sådan begränsning röstades ner, med reservationer mot beslutet från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Visstidsanställningar behövs i viss utsträckning. Men läget vi har idag är inte okej. Tiotusentals personer får aldrig ett fast jobb. Ytterligare många tillhör de grupper med allt svagare position på arbetsmarknaden. Arbetskraften splittras och i längden drabbas inte bara enskilda personer med otrygga jobb, utan hela samhället. (S) och (V) har markerat att de vill ha förhindra missbruket. Miljöpartiet har idag gått ut och sagt sig vara redo att göra detsamma.

Tänker regeringen agera?

Dela