En kommunikativ svår fråga – men ack så viktig för Svensk industri

En kommunikativ svår fråga – men ack så viktig för Svensk industri

Energiinvesteringar bygger på marknadens förväntningar om framtiden. En av de centrala faktorerna för företagens investeringsval är att framtiden bedöms som säker, vilket innebär att att riskerna för oförutsedda omvälvande politiska reformer bedöms som låg. Det blir därmed beklämmande när Alliansen samstämmig hånar alla förslag om bereda energiöverenskommelser.

Sverige står inför utmaningar gällande energiproduktionen. Det behövs stora forskningssatsningar och utbyggnader av förnybar energi för att möjliggöra framtidens nyproduktion. Tydliga politiska spelregler med stor förutsägbarhet är centralt för att främja detta mål. Det minskar risken för att politiker ändrar sina beslut spontant.

För att bestämma om en investering ska genomföras eller inte så vägs de förväntade intäkterna mot riskerna och kostnaderna för en felinvestering. Om ett företag ska investera i ett energislag så kommer det värdera hur mycket pengar investeringen kan ge mot risken att de politiska läget ändras och kostnaderna om så sker (förutom rörelsens egna risk).

Eftersom energiinvesteringar oftast rör sig om stora belopp är därför förlusten av vissa politiska beslut mycket höga. Detta gör att företagen kommer kräva större vinst på projektet (givet att de lyckas) för att väga upp risken och förlusten.

Man kan mycket enkel säga att:
Förväntad vinst = förväntade intäkter – Förväntade kostnader

Genom att minska risken för att kostnaderna ska uppstå minskas de förväntade kostnaderna och därmed kravet från investerare på intäkter från den tänkta investeringen. Med andra ord skapar en stabil politisk situation ett mer gynnsamt klimat för energiföretagen och investerare.

Därför är breda politiska energiöverenskommelser mycket viktiga. För att fler företag ska investera i forskning, utveckling och nyproduktion av energi vill vi minimera riskerna för dessa företag. Politiskt sett är det bästa sättet att minimera risken just genom att komma till blocköverskridande lösningar som inte riskerar att rivas upp vart fjärde år.

Det är därför politiker bör sätta sig ner efter valet och diskutera en breed lösning utifrån tre aspekter: kostnadseffektivitet, klimatpåverkan och stabilitet.

Dela