Visitaföretagarna salta notor – prisutvecklingen inom resturangnärningen

Visitaföretagarna salta notor – prisutvecklingen inom resturangnärningen

Visita är stensäkra på att priserna i resturangbranschen kommer sänkas och leda till fler jobb. Hittills har verkligen inte bekräftat detta, snarare tvärtom: resturangbranschens priser förutsätter öka snabbare än den allmänna prisnivån.

Besöksnäringens branschorganisation Visita har diskuterat mycket kring den sänkta restaurangmomsen. Visita argumenterar för att sänkningen har lett till sänkta priser, och att en höjning skulle leda till höjda priser. Baserat på data från SCB kan vi se hur priserna i restaurangbranschen utvecklats jämfört med den allmänna prisutvecklingen.

Nedan visas en graf baserad på data från SCB (figur 1) som illustrerar prisutvecklingen i restaurangbranschen tillsammans med den allmänna prisutvecklingen, det vill säga inflationen (räknat utifrån KPI). Visitas huvudtes är att sänkningen av krogmomsen 2012 skulle leda till sänka priser på lång sikt.


Figur 1. KPI och prisutvecklingen hos restauranger. Källa SCB

Bortsett från en minimal nedgång på -0,12 % år 2011 så har prisutvecklingen varit fortsatt positiv. Dessutom har priserna i restaurangbranschen ökat snabbare än inflationen, vilket tyder på att priserna ökat inte bara i nominella termer utan även i reala. Restaurangpriserna har i många år ökat fortare än andra priser, i alla fall fram till 2011 där sänkningen av momsen bidrog till att priserna föll med ca. 0,12%. Från och med 2013 ser vi att priserna stiger fortare än inflationen igen och enligt Visitas egna prognoser lär priserna stiga ännu mer 2014.

Genom att rensa bort inflationen får vi de reala förändringarna av priserna på resturangmat, det vill säga priserna på restaurangmat i termer av andra varor snarare än i termer av kronor. Det vi kan notera är att året som momssänkningen gjordes så sjönk restaurangpriserna med ca 0,1% för att sedan 2012 och 2013 öka igen. Detta illustreras i figur 2.  

Figur 2. Reala prisförändringar i restaurangbranschen. Egna beräkningar efter SCB

Visita tror att priserna hos restauranger kommer falla på längre sikt. I Visitas rapport tas två betydande aspekter upp, dels har den svenska prisutvecklingen hos restauranger minskat jämfört med i utlandet och dels har prisutvecklingen bromsat in sedan momssänkningen genomfördes.

Hela argumentet för sänkt krogmoms är att priserna skulle falla och att efterfrågan då skulle öka. Detta skulle i sin tur leda till fler jobb. Detta är en fråga som är svår att bedöma. Det finns i alla fall ingen trend som pekar på fallande priser. Kanske kan en långsammare prisutveckling öka efterfrågan på sikt, men vi ser det som ytterst tveksamt att Visita skulle ha fog för det kampanjande som bedrivits.

Visitas rapport http://www.visita.se/PageFiles/10554/2%20%C2%BD%20%C3%A5r%20med%20s%C3%A4nkt%20moms.pdf

Dela