Rödgröna utmaningar – arbetsvillkoren

Rödgröna utmaningar – arbetsvillkoren

Ojämlikhet på arbetsmarknaden är ett ständigt aktuellt problem. LO har nyligen släppt en rapport där arbetsmarknaden analyseras utifrån klass och kön. En återkommande slutsats är att arbetarkvinnor är en av de mest utsatta grupperna. I det här inlägget ska vi kort beskriva slutsatserna gällande arbetstider, makt över arbetsuppgifterna samt de fysiska och psykiska villkoren.

När det gäller arbetstiderna är det tydligt att både klass och kön spelar roll. Gällande deltidsanställningar är det en grupp som tydligt arbetar mer deltid än andra, nämligen arbetarkvinnor. I den gruppen har omkring 25 % en deltidsanställning, att jämföra med knappt 10 % för män i arbetaryrken. Ett liknande mönster syns även för kvälls- och nattarbete. Arbetare arbetar mer kväll än tjänstemän samtidigt som arbetarkvinnor arbetar mest kväll av alla.

Ett liknande mönster som ovan hittar vi om vi tittar på vilka som har möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. Arbetarkvinnor är också den grupp som uppger att de har minst möjligheter att påverka sina egna arbetsförhållanden. Drygt 65 % kan sällan aldrig bestämma när arbetsuppgifter ska genomföras. För män i tjänstemannayrken är siffran på drygt 25 %.

Även de fysiska förhållandena på arbetet är betingat av klass och kön. Fler arbetare har fysisk arbete än tjänstemän. Arbetarmän arbetar betydligt mer med fysiska arbeten än arbetarkvinnor. Samtidigt är arbetarkvinnor oftare tröttare efter arbetet än arbetarmän, även om det är tydligt att arbetare är tröttare i kroppen mer än tjänstemän.

Vi kan inte fortsätta ha så stora ojämlikheter på arbetsmarknaden. Arbetsplatsen är en viktig plats i många människors liv. Att förhållandena ska vara så olika är inte rättvist. Det är hög tid för den rödgröna regeringen att förändra detta.

Foto från Hakarps bildarkiv

Dela