Staten och kapitalet – vilka företag borde staten äga?

Staten och kapitalet – vilka företag borde staten äga?

När man trodde att de dåliga nyheterna om de offentligt ägda företagen hade börjat sina så kom det i veckan en till skur av artiklar rörande Telia Sonera och Vattenfall. I Telias fall rör det sig om nya upptäckter om korruption i Centralasien och om Vattenfall talar man nu om nya nedskrivningar och ett eventuellt kapitaltillskott från staten.

Från början har man haft ett offentligt ägande av dessa företag på grund av att de agerar i samhällsnödvändiga sektorer där de inledande investeringarna är stora och det varit olönsamt för kommersiella spelare att gå in. Idag ser det annorlunda ut, och både kraft- och telekombranschen är idag konkurrensutsatt med flera spelare. Anledningen till att staten har kvar sina innehav i dessa företag handlar därför mer om det finansiella bidrag de kan ge till det offentliga genom sina utdelningar.

Problemet är att staten visat sig vara en mycket dålig ägare under de senaste åren. I och med att marknaderna konkurrensutsatts har både Telia och Vattenfall behöva röra sig utanför Sveriges gränser för att kunna konkurrenternas motsvarande skalfördelar, och det är uppenbart att man inte har haft insyn i dessa expansioner och de risker de för med sig. Detta har under en tid gett högre utdelningar till statskassan, men nu har vi fått se den andra sidan av myntet – förluster och korruptionsskandaler.

I grunden handlar frågan om på vilket sett staten ska bedriva företagande. Ska man äga företag som finansiella placeringar för att försöka få in pengar till välfärden, eller ska man begränsa sig till de områden man inte vill anförtro åt den privata sektorn, som exempelvis Systembolaget och SOS Alarm. Riksdag och regering måste fråga sig om det på sikt finns en bättre ägare till vissa av de statliga företagen eller om man faktiskt ska satsa på dem och då styra dem ordentligt. För vilka risker ska staten egentligen ta för att eventuellt bättra på statskassan och hur mycket korruption kan man förknippas med?

Foto: Evert Elzinga

Dela