Varför Europa behöver flyktingarna

Varför Europa behöver flyktingarna

Miljoner människor är på flykt undan det brutala inbördeskriget i Syrien. Högerpopulisternas svar i form av tårgasbeväpnad militär och tal om stängda gränser är inte bara vedervärdigt ur ett humanitärt perspektiv – det tyder också på uppenbara brister i de skränande invandringsmotståndarnas ekonomiska kalkyler. 

Europas folkrikaste stat, Tyskland, med över 80 miljoner invånare, beskrivs ofta som motorn i den europeiska ekonomin. Med Europas lägsta arbetslöshet har Tyskland länge framhållits som ett skinande exempel på ekonomisk framgång i kölvattnet av euro-krisen. Men hur ser Tysklands framtid ut?

Antalet barn som föds i Tyskland är i genomsnitt 1.4 per kvinna. Detta är mycket lågt, och kommer på sikt att leda till att Tysklands befolkning blir både lägre och äldre. Världsbanken har tidigare prognostiserat Tysklands befolkning till ca 70 miljoner år 2050, och enligt en ny prognos gjord av den tyska statistiska centralbyrån, Statistisches Bundesamt, kan den tyska befolkningen minska till så låga nivåer som 68 miljoner år 2060. Från dagens dryga 81 miljoner innebär det ett tapp på ca 17 % av befolkningen. Till detta kommer även det faktum att Tyskland har en åldrande befolkning som i framtiden kommer att kräva allt större resurser från samhället.

BefolkningsutvecklingTyskland

Problemet med låga födelsetal är utbrett i Europa. Många länder, exempelvis Spanien, Grekland och Polen förväntas uppleva en befolkningsminskning i framtiden. Ironiskt nog är även Viktor Orbáns Ungern ett av dessa länder, någonting som dock verkar ha gått honom helt förbi. Även om Sverige för närvarande uppvisar en relativt stabil befolkningstillväxt räcker det faktum att vi lever allt längre för att motivera att även vi är i behov av ett tillskott av arbetskraft.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR uppgår det totala antalet människor som hittills i år genomfört den livsfarliga resan över Medelhavet till över 440,000 personer. Detta är en siffra som stiger dagligen. Glädjande nog har Tyskland än så länge visat en vilja att ta emot en stor mängd av dessa människor. Dessvärre kan detsamma inte sägas om många andra europeiska länder.

Oroväckande många politiker talar idag om att bygga murar för att hålla migranter ute. Detta är inte bara oempatiskt – det är också en mycket dålig affär. För att motverka de negativa effekterna av en åldrande befolkning behöver vi ett tillskott av nya, arbetsvilliga medborgare. Om detta inte sker snart kommer det fort vi bygger runt Europa att stå tomt. Europas ekonomier riskerar på sikt att implodera av brist på arbetskraft – mot detta skyddar inga murar i världen.

Källor:

UNHCR – http://data.unhcr.org/

Eurostat – http://ec.europa.eu/eurostat

Destatis – https://www.destatis.de/EN/PressServices/Press/pr/2015/04/PE15_153_12421.html

SCB – http://www.scb.se/

Foto: UNHCR

Dela