Avtal ska hållas, men bara om det passar!

Avtal ska hållas, men bara om det passar!

Det är djupt skrämmande att den svenska högern, som levt efter ett tydligt mantra om ansvar, nu kastat all trovärdighet åt sida. När högern nu river upp ett avtal, vilket avtal kommer försvinna härnäst: Går försvaret, pensionerna och energiförsörjningen säkert?

Pacta sunt servanda är grunden för svensk avtalsrätt och betyder kort och gott: Avtal ska hållas. Det är en grundbult inom svensk avtalsrätt: även om principen bara nämns vid namn på juristutbildningen så tas den för givet av varje praktiserande jurist för resten av hens karriär. Nu är troligen Decemberöverenskommelsen inget avtal i strikt mening, även fast Lars Adaktusson tyckt det på sin blogg. Juridiska teknikaliteter åt sidan, det är djupt skrämmande att den svenska högern, som levt efter ett tydligt mantra om ansvar, nu kastat all trovärdighet åt sidan och brutit den överenskommelse den ingått med regeringen.

Man kan tycka vad man vill om Decemberöverenskommelsen. Många, speciellt inom högern har avskytt den och krävt att den ska rivas upp. Nu har dessa fått sin vilja igenom. Alliansen har ensidigt brutit en överenskommelse i svensk politik. Var det de här som DÖ-hatarna tänkte sig? – att byta ingångna avtal när man är i efterhand är missnöjd över innehållet?

För att förstå situationen bättre är det klokt att titta tillbaka på DÖ:s uppkomst. I december 2014 var partierna slutkörda efter två valrörelser. Moderaterna hade tappat många väljare, gjort av med mycket pengar för valen och stod dessutom utan ordförande. Folkpartiet och Kristdemokraterna hade dock lyckats försvara sina röstetal, men hade det lika skralt i kistorna. Så det fanns inget brett stöd för att sätta igång med en ny valrörelse. Det fanns tre partier som troligen hade klarat ett till val, Socialdemokraterna, med arbetarrörelsen i ryggen och en valkmaskin som kan mobilisera många människor på kort tid, de rika Centerpartiet, och Sverigedemokraterna.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet hade mycket att förlora på att direkt kasta sig ut i ett nyval. I det läget kom Alliansen och Samarbetsregeringen överens om att det största blocket skulle få igenom sin budget, vilket i praktiken garanterade stabilitet till 2022. I överenskommelsen så avstod även Socialdemokraterna från att utlysa nyval och lovade att regera med oppositionens budget i ett år. Detta har inte varit populärt bland vänsterblockets sympatisörer.

Men, detta har Socialdemokraterna hållit, men nu när det är tid för högern att hålla sin del: att bevara stabiliteten i Svensk politik så river man upp överenskommelsen. Högern har byggt ett hus, men när det är tid att betala snickaren lägger man händerna för öronen och river upp avtalet för att det inte längre passar att betala för det man fått.

Sverige har haft en lång tradition av blocköverskridande samarbeten. Inte minst i stora och tidsövergripande frågor som försvaret, pensionssystemet och skolan. Inom politiken, där avtal inte är juridisk bindande, blir förväntningar och anseende än viktigare. När högern nu river upp ett avtal, vilket avtal kommer försvinna härnäst: Går försvaret, pensionerna och energiförsörjningen säkert?

Dela