En unken doft av gammal politik

En unken doft av gammal politik

Kristdemokraternas budgetförslag är en fortsättning av gammal Allianspolitik. Men det är svårt att se att den ledde till något minskat utanförskap. Den gamla allianstiden visar bara att KD:s politik är lika förlegad som icke-fungerande. 

“I dag presenterar Kristdemokraterna ett budgetalternativ som möter utmaningar Sverige står inför.”

– Så inleds texten till den debattartikel som partiledare Busch-Thor och ekonomisk-politiska talespersonen Forssmed skrev på DN Debatt idag (2015-10-02). Partiföreträdarna beskriver ett samhälle där sysselsättningen ökade kraftigt under Alliansens tid och att hundratusen tals har kunnat gå från utanförskap till arbete. Om vi stannar upp där ett tag: är de verkligen sant? Eller lever vi i två helt olika världar?

Låt oss börja med sysselsättningen, Alliansens paradgren (ofta bara benämnd jobben). Sysselsättningen har fluktuerat rätt lite under Alliansens tid om man ser till den säsongsjusterade datan. Totalt rör det sig om en förändrig på ca 0,4 procentenheter, från 65,8 % till 66,2 %. Att benämna detta som en “kraftig ökning” är bara “kraftigt överdrivet”.

Låt oss gå vidare till utanförskapet, ett politiskt modeord som främst användes av Alliansen inför valet 2006. Det går dock att fråga sig vad det betyder egentligen? Till skillnad från etablerade statistiska kategorier är utanförksap i grunden ett politisk ord. Moderaternas egna definition har varit “bred arbetslöshet”. Tittar vi på utvecklingen av denna ”breda arbetslöshet” så är den i princip oförändrad under Alliansens tid. Människor har kanhända kommit ur utanförskap, men lika många har kommit in igen.

Bred arbetslöshet 1.png

Arbetslösheten och det gamla utanförskapet har vi inte blivit av med. Hur ser det då ut för “det nya utanförskapet”, Alliansens nya politiska slagord? Om vi tittar på två traditionellt sett svaga grupper, unga och utrikes födda, ser vi att utvecklingen under Alliansen inte var så ljus.

Den relativa sysselsättningen mellan utrikes och inrikes födda har varit omkring 80 %, det vill säga utrikes födda har systematiskt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Av utvecklingen att döma är det svårt att tillskriva Allliansens politik någon betydande effekt överhuvud taget.

Sysselsättning utrikes födda.png

Om vi tittar på ungdomar, så ser situationen ännu värre ut. Om vi jämför den genomsnittliga tiden i arbetslöshet för arbetslösa unga med tiden för alla arbetslsösa så ser vi att tiden ökade i genomsnitt sedan finanskrisen men att klyftan mellan grupperna blivit ännu större. Det till trots Alliansens stora subventoneringar av ungdomsarbetskraft. Med andra ord har de unga som väl blivit arbetslösa kommit längre från arbetsmarknaden under Alliansens tid.

Medeltid i arbetslöshet.png

Kristdemokraterna minns med värme tillbaka på de kalla skattesänkningsåren i svensk politik: Allt verkar ha blivit bättre under dessa år, sysselsättningen ökade och untanförskapet minskade i takt med allt större skattesänkningar. Eller inte: “de goda åren” som KD vill minnas tillbaka till har aldrig funnits, utanförskapet kunde inte brytas under Alliansens tid. Med detta i bakhuvudet är det olyckligt att KD vill gå vidare med samma politik igen.

*Datan kommer från SCB.

 

Dela