Det liberala försvarshaveriet

Det liberala försvarshaveriet

Folkpartiet, tillsammans med sitt liberala ungdomsförbund, gör stor sak av sin försvarsvänlighet. En närmare granskning visar dock att deras förslag inte verkar helt genomtänkta. Det liberala försvarsvurmandet uppnår egentligen inte särskilt mycket, och bör snarare ses som ett utslag av yvig populism.

Folkpartiet Liberalerna gjorde under våren stor sak av att hoppa av de pågående försvarsförhandlingarna mellan regeringen och allianspartierna. Resultatet av den överenskommelse som slöts mellan de kvarvarande parterna innebar bland annat att anslagen till Försvarsmakten höjs med sammanlagt 10.2 miljarder fram till 2020. Detta var uppenbarligen inte nog för Folkpartiet, som istället propagerade för höjningar på 17 miljarder under samma tidsperiod. Man kan utifrån detta fråga sig hur Folkpartiets beräkningar kan skilja sig så grovt från övriga allianspartier?

ForsvarsBNP
Figur 1. Svenska försvarsutgifter som andel av BNP mellan 2004 – 2014.

I takt med att allianssamarbetet börjat knaka i fogarna har Folkpartiet börjat röra sig tillbaka till sitt gamla försvarsvänliga jag, som offrades helt till förmån för regeringsmakten under regeringen Reinfeldt. Nedskärningarna i försvaret under den perioden, som kulminerade med avskaffandet av värnplikten 2010, har idag bytts ut mot tal om upprustning. För den insatte är det dock uppenbart att liberalerna är en aning ringrostiga i sina försök att framstå som värnare av den svenska säkerheten.

Partiledaren Jan Björklund gjorde under hösten ett utspel där han i bestämda ordalag fördömde regeringen Perssons tidigare beslut att avveckla ”hela det svenska kustförsvaret”.  Detta påstående är inte sant. Vår kust skyddas idag av de över ett tusen modiga kvinnor och män som valt att ta anställning i den svenska amfibiekåren. Att Björklund uttalar sig raljerande om att det inte längre existerar något kustförsvar är i bästa fall ett tecken på okunskap, och i värsta fall ren nonchalans. Vidare erbjöd folkpartiledaren en lösning på frågan om svenskt kustförsvar. Han vill helt enkelt att Sverige köper in ytterligare 24 artilleripjäser av modell Archer och ställer dem på Gotland.

Försvarsmakten kommenterade ganska omgående utspelet med att det varken finns planer, pengar eller personal för att de 24 kanonerna skall kunna komma till användning. Det finns idag betydligt mer basala behov som behöver uppfyllas – personlig materiel, ammunition och utökad övningstid ligger troligtvis högre upp på ÖB:s önskelista än ytterligare 24 artilleripjäser.

Det senaste i raden av liberala försvarsutspel stod det liberala ungdomsförbundet LUF för. I en text publicerad i Svenska Dagbladet lade LUF:s säkerhetspolitiska talesperson, Christoffer Karlsson, tillsammans med sin arbetsgrupp fram förbundets syn på svensk försvarspolitik. De konstaterar att Försvarsmakten är underfinansierad, och att anslagen behöver höjas. Genom att prioritera bort budgetposter av ”underordnad” betydelse, (läs: satsningar på kultur och bostäder), anser LUF:s säkerhetspolitiska arbetsgrupp att försvarsbudgeten skall kunna utökas med 10 miljarder (!) per år. Att LUF vill skära i det offentliga är knappast någonting nytt, men här antar det smått obehagliga proportioner.

Någon sa någon gång att svensk utrikespolitik inte är några pajaskonster. Det är inte försvarspolitiken heller. Att det säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet har förvärrats de senaste åren kan knappast vara en nyhet för någon. Det är en självklarhet att den svenska försvarsförmågan ständigt behöver ses över, och vid behov utökas för att möta de utmaningar som Sverige ställs inför, nu och i framtiden.

Att göra som liberalerna, och vifta yvigt med händerna och lova stora, ofinansierade satsningar är inte en seriös lösning. Detta tyder snarare på bristande verklighetsförankring, eller i värsta fall – cynisk populism. Strategin är dock tydlig. Genom bombastiska utspel i media skall bilden av Folkpartiet som försvarsvänligt parti stärkas, alldeles oavsett om förslagen som läggs fram är realistiska eller inte.

Om inte annat har LUF ordnat en ny slogan till näsa valrörelse – ”Mindre kultur, fler kanoner!”

Källor:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20642184.ab

http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/ekonomisk-planering-och-redovisning/forsvarets-andel-av-bnp/

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/amfibieregementet-amf-1/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fp-satt-kanoner-pa-gotland/

http://www.svd.se/christoffer-karlsson-ob-skottskadad-under-maratonlopp

Foto: Försvarsmakten

Dela