Vad har Odysseus och Dublinförordningen gemensamt?

Vad har Odysseus och Dublinförordningen gemensamt?

Det finns en uppsjö av internationella konventioner och regler kring flyktingars rättsliga status. De grundläggande reglerna beskrivs v FNs flyktingkonvention från 1951, samt 1967 års tilläggsprotokoll. Inom EU finns flera direktiv, inklusive den beryktade Dublinförordningen (1990, 2003 och 2013). Gemensamt för dessa regler är att de är tänkta att vara långsiktiga och svåra att ändra: om ett visst land får ett främlingsfientligt parti vid makten ska det inte vara lätt att säga upp flyktingars rättigheter.

Principen att bakbinda framtida politiker har studerats länge inom nationalekonomin. Ett särskilt relevant begrepp kallas fackmässigt för “tidsinkonsistensproblemet”. Begreppet kan enklast förklaras med ett exempel: tänk dig att du står på nyårsafton och bestämmer dig för att träna mer under det kommande året. Det är säkerligen ett förnuftigt beslut, för träning är bra för det fysiska och psykiska välbefinnandet. Men när nyårsklockorna ringt klart och vardagen börjar rulla på är det lätt att stå över träningspassen för andra saker. Skulle någon fråga om du fortfarande vill börja träna är svaret säkert att du är i en särskilt tuff period men snart ska börja. Med andra ord fattar du ett beslut (nyårslöftet) som du tycker är ett bra beslut senare, men ändå inte väljer att agera på det. Ditt löfte om att träna mer är inte konsistent över tid, eftersom du kan välja att inte träna vid ett senare tillfälle.

Ett sätt att lösa detta är att göra någon form av bindande löfte. Kanske säger du till alla du känner att du ska börja träna, varpå det skulle bli rätt jobbigt om du sedan väljer att inte alls göra det. Vill vi hämta ett exempel ur den klassiska litteraturen kan vi titta på Odysseus, som väljer att spänna fast sig vid masten så att han inte kan lockas ned i fördärvet av sirenernas skönsång.

Dessa perspektiv är inte bara teoretiska överväganden eller kuriositeter i vardagslivet, de har även fått genomslag i politiken. En oberoende centralbank med uppdrag att hålla nere inflationen motiveras just med att staten inte ska lockas att gå till sedelpressen i kräva tider. Även överskottsmålet är ett sätt att binda politiker över tid, så att inte vissa får för sig att spendera omotiverat mycket utan att ha någon plan för hur underskotten ska vara åtgärdade vid ett senare tillfälle.

Tänker er nu att ni är politiker och ska titta över asylpolitiken. Även om det i vår tankevärld kanske inte är någon kris som tvingar människor på flykt kan ni föreställa er att det kommer ske nya katastrofer någon gång. Även om ni gärna vill att Sverige ska ta emot flyktingar kanske framtida politiker tycker annorlunda. För att säkerställa en human asylpolitik för framtiden vill ni gärna skapa ett regelverk som är komplicerat att förändra. Ett sätt att göra detta vore att låta större institutioner, som FN och EU, ta fram grundprinciper för asylsökandes rättigheter.

Vad sägs om en EU-förordning? En förordning som säger att bra man når EU:s gräns så är de första bästa landet skyldig att ge flyende skydd?

Tiden det tar att montera en EU-förordning och för nationalstaterna att stänga gränserna är betydande och innan opinionen och politikerna lyckats med detta har redan fler tusentals personer lyckats fått skydd undan krig, död och tortyr. Om detta var målet med de gamla reglerna så framstår dagens situation som mycket mer förståelig. Som när Odysseus band sig vid masten för att inte kunna falla för sirenernas frestelser.

Dela