Antje Jackelén – en ärkebiskop i det blå

Antje Jackelén – en ärkebiskop i det blå

Det är inte värdigt Svenska kyrkan att inte svara på frågor. En samhällsintuition som ska värna liv, så vakt om de mänskliga rättigheterna och sprida Jesu kärleksbudskap ska tydligt stå upp för asylrätten, en aktiv miljöpolitik och rätten för samkönade äktenskap. Tyvärr verkar inte dess främsta företrädare hålla med. 

I lördags kunde vi höra ärkebiskop Antje Jackelén intervjuas i P1:s lördagsintervju. Intervjun handlade främst om tre frågor: asylmottagningen, miljöpolitiken och samkönade äktenskap Ärkebiskopen valde dock att varken kommentera regeringens miljöpolitik eller hur vi som individer kan leva ett hållbarare liv. Faktum är att den enda frågan som besvarades rakt ut är att präster ska ha rätt att avstå från att viga samkönade par.

Jackelén blir i början av intervjun ombedd att ge sin syn på regeringens nya regleringar beträffande asylpolitiken. Istället för att tydligt svara på frågan lyfte ärkebiskopen i stället det globala perspektivet. Dessutom diskuterade hon Svenska kyrkans roll i flyktingfrågan. Även om dessa är intressanta perspektiv var det inte den frågan hon fick. Trots att Jackelén blev ombedd flera gånger under den första halvan av intervjun att konkretisera sig gjorde hon inte det. De enda åsikterna som framgick rörande regeringens asylpolitik var att man inte bör se människor som ett hot samt att transportöransvaret var dåligt. Nog så, men det första har inte regeringen gett uttryck för och det andra är i alla fall ingen ny politik.

På miljöpolitikens område var Jackelén också nog så vag. Hon poängterade att det nya globala klimatavtalet var något positivt, men att vi inte kan slappna av. På frågan om hur svenskar ska ta konkreta steg mot ett att leva ett hållbarare liv så ansåg ärkebiskopen att: “Det är viktigt att ta in frågan” och att “alla goda krafter måste samverka”. Svaren som knappast kan anses vara särskilt konkreta.

Det enda svar vi fick av ärkebiskopen var om hon tycker att det var rätt att präster kan vägra viga homosexuella. Svaret var: ja en präst ska ha rätt att vägra viga samkönade par.

Antje Jackelén står inte tydligt upp för asylrätten, miljöpolitiken och homosexuellas rätt att gifta sig. I en tid när politiker gång på annan anklagas för att vara otydliga hade det varit uppfriskande om Svenska kyrkan använt Lördagsintervjun som en tydlig plattform för att visa upp progressiva ställningstaganden. I stället för att ta kampen för asylrätten, miljön och jämlikhet när det behövts som mest hänföll Jackelén till att ge icke-svar och bete sig som ännu en grå politiker i den politiska mittfåran.

 

Dela