Moderaternas tomma ord

Moderaternas tomma ord

Moderaterna vill lösa utanförskapets problem genom enkla jobb och första-jobbet-avdraget. Detta låter slagkraftigt i TV, men när den praktiska politiken granskas så återstår bara sänkta skatter och låglönejobb för en hittepågrupp.

I gårdagens Agenda möttes Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra. Under deras duell lade Kinberg Batra återigen fram idéerna att skatterna borde sänka och antalet låglönejobb ska ökas. Problemen är bara att skattesänkningar å ena sidan gynnar höginkomsttagare och har osäkra effekter på jobben, medan låglönejobb å andra sidan är ett osäkert verktyg men är förknippade med stora kostnader för de som i dag har de lägsta lönerna. Dessutom pratade Kinberg Batra återigen om utanförskapet, ett förvirrande begrepp.

Moderaternas senaste förslag om skattesänkning är första-jobbet-avdraget. Namnet till trots har det inget med vare sig det första jobbet eller jobbet alls att göra. Tvärtom är det en vanlig skattesänkning för alla arbetstagare. Vidare är konstruktionen av detta nya jobbskatteavdrag liknande de gamla, vilket medför att de som får mest tillbaka är de som redan i dag har högst inkomster.

Det går vidare att ifrågasätta om sådana här skatteavdrag ger några jobb. När regeringens expertmyndighet IFAU försökte utvärdera jobbskatteavdragen 2012 så kom de fram till att det inte var möjligt att utröna jobbskatteavdragens effekt. Trots detta sänkte den tidigare moderatledda regeringen skatten för över 100 miljarder i olika jobbskatteavdrag. Detta är helt enkelt ett väldigt dyrt sätt att skapa jobb, men bra för att sänka skatterna för de som redan tjänar mycket.

Förutom sänkta skatter har Moderaterna också annan gammal politik i ny förpackning. Utanförskapet är som bekant tillbaka, eller rättare sagt försvann det aldrig. Efter att ha gjort succé i valrörelsen 2006 försvann det plötsligt och dök upp igen efter valförlusten 2014. Nu heter det att det finns ett nytt utanförskap som aldrig brutits. Problemen med utanförskapet börjar dock långt innan själva politiken: begreppet är inte vedertaget bland statistikmyndigheterna, så det är svårt att veta vad Moderaterna egentligen syftar på. Kort sagt är utanförskap ett hittepå-begrepp där Moderaterna klumpar ihop de som har problem att komma in på arbetsmarknaden. Detta medför att man kan visa en utveckling som gynnar den politiska agendan.

För att lösa utanförskapets problem vill Moderaterna bland annat öka antalet så kallade enkla jobb. Enkla jobb är en term ihopkomponerad av Svenskt näringsliv och är en förskönande omskrivning av låglönejobb, vilket vi tidigare skrivit om här. Moderaternas retorik handlar om att stödja grupper som i dag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Samtidigt är forskningen kring låglönejobb betydligt mindre optimistisk än Kinberg Batra och Svenskt näringsliv. Det är inte uppenbart att unga, nyanlända och människor utan gymnasieutbildning skulle kunna hitta jobb. Däremot är konsekvenserna av en sådan politik enklare att så, då inget skulle hindra att de betydande grupper som i dag har lägstalöner också får se sina inkomster sjunka.
I TV låter det klachigt med uttryck som första-jobbet-avdrag, utanförskap och enkla jobb. Men verkligheten ter sig annorlunda. Men när politiken i verkligheten är vanliga skattesänkningar, siffertrixande och låglönejobb framstår politiken som mycket mindre attraktiv.

Dela