Hur låga löner vill högern egentligen ha?

Hur låga löner vill högern egentligen ha?

Högern vill sänka ingångslönerna för att underlätta integrationen. Samtidigt finns det redan subventionerade anställningar som ger arbetsgivarna låga kostnader. Om låga arbetskostnader inte hjälper måste politikerna leta efter nya lösningar.

Integrationsdebatten rasar i den svenska offentligheten. Den svenska högern driver en tydlig linje om att den bästa vägen framåt är att sänka kostnaderna för att anställa nyanlända. Allra senast föreslog Liberalerna en ny anställningsform (“startjobb”) om arbetsmarknadens parter inte kan hitta en egen lösning för att sänka ingångslönerna.

Idén bakom dessa utspel är att det inte vore lönsamt för företagen att anställa nyanlända (eller unga och långtidsarbetslösa) till dagens lönenivåer. Samtidigt är detta svagheten i argumentationen; högern väljer att stirra sig blind på den lön arbetstagaren får ut i slutändan i stället för lönekostnaden för arbetsgivaren. Tack vare omfattande bidrag är kostnaden för en arbetsgivare att anställa en nyanländ redan idag mycket låg.

Ett av dessa bidrag kallas för “instegsjobb”, och går ut på att arbetsgivare kan få upp till 80 % av lönekostnaden från Arbetsförmedlingen för att anställa en nyanländ. För en månadslön om cirka 20 000 kronor (Handelsanställdas lägstalön) betalar en arbetsgivare endast 8 500 kronor per månad.

Detta stöd har dock haft begränsad effekt. Antalet invandrare som fått jobb via denna åtgärd är tämligen litet enligt Riksrevisionens utvärdering. Myndigheten diskuterar olika förklaringar till detta, exempelvis är det få som känner till stödet. Dessutom är det många arbetsgivare som helt enkelt inte efterfrågar den arbetskraften som erbjuds.

Idag betalar företagen en minimal summa för nyanländas arbetskraft. Trots detta ser vi inte en stor efterfrågan på “enkla jobb”. Ytterligare sänkta lönekostnader i form av ökade bidrag eller sänka löner verkar inte vara vägen framåt. I stället finns det nog mer att hämta hos direkta offentliga expansioner, exempelvis genom att återinföra beredskapsarbeten.

Foto: Holger.Ellgaard

Dela