Dubbelstöten Revisited

Dubbelstöten Revisited

Vissa branscher skaffar sig oförtjänta vinster genom att lobba igenom avdrag eller subventionera för att gynna sin verksamhet. Ofta sker detta genom fördelar på skattebetalarnas och/eller konkurrenternas bekostnad.

Förra veckan släppte Visita, arbetsgivarorganisationen för hotell- och restaurangnäringen, en rapport om utvecklingen av antalet anställda i olika branscher. Visita noterar att det skett en explosionsartad ökning av sysselsättningen i hotell- och restaurangbranscherna. Detta gäller även om man jämför med andra branscher, den historiska utvecklingen och hur det ser ut i övriga Europa. Vidare kopplar Visita utvecklingen till två reformer som genomfördes av den tidigare Moderatledda regeringen, nämligen sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga samt sänkningen av restaurangmomsen.

Verkligheten är dock inte lika enkel som Visita ger skenet av. Många bedömningar på att den sänkta arbetsgivaravgiften och restaurangmomsen överlag haft små effekter. Egebark och Kaunitz (2013) utvärderar sänkningen av arbetsgivaravgifterna och menar att effekten på sysselsättningen troligen är positiv, men liten. I vintras avslutade Konjunkturinstitutet (KI) sin utvärdering av den sänka krogmomsen. Även om rapporten är behäftad med stor osäkerhet gör KI en bedömning av effekten på hela ekonomin av sänkningen av momsen är positiv, men ganska väldigt liten.

I vilket fall så verkar det nu ha skapats jobb inom hotell- och restaurangsektorn. Samtidigt innebär detta inte att reformerna har ökat det totala antalet jobb; detta eftersom stödet till dessa sektorer kan ha lett till att jobben konkurrerats bort från andra branscher. I KI:s analys beräknas 6 000 nya jobb ha skapats. Av dessa 6000 beräknar KI att 3 000 – 5 000 kommer från andra branscher som Visitas företag nu kan kapitalisera på då de har oförtjänta fördelar mot till exempel detaljhandeln.

Oavsett ovanstående pekar Visita på att deras företag skapar låga trösklar in på arbetsmarknaden och att de anställer människor som annars skulle ha svårt att få jobb. Detta skulle kunna motivera stöd till Visitas företag. Frågan är dock om det är effektiva stöd.

Den totala kostnaden för både den sänkta arbetsgivaravgiften och restaurangmomsen uppgår till över 15 miljarder. Kostnaden per jobb för den sänkta arbetsgivaravgiften beräknades 2013 till ca 1,1 miljoner per jobb (se ett tidigare inlägg). Vidare så verkar restaurangmomsen ha gett jobb till priset av 1,8 till 5,4 miljoner kronor per jobb. Dessa summor är betydligt högre än lönerna i de berörda branscherna.

Att ta från andra och ge till sig själv verkar lite tillspetsat vara restaurangbranschens motto i skattefrågorna. I stället för att vilja konkurrera på lika villkor söker man ständigt fördelar från staten. Men ska verkligen hamburgaren på Max betalas via skattsedeln?

Foto: Holger Ellgaard

Dela