Gårdagens asyldebatt: Alla har fel

Gårdagens asyldebatt: Alla har fel

Många offentliga debatter verkar te sig likt första världskriget. Från början finns det en rimlig utgångspunkt och skarpa argument. Men i slutändan blir det bara ett eländigt skyttegravskrig där ingen sida rör sig en rum. I dessa tider av alternativa fakta och falska nyheter är det än viktigare att kritiskt granska de argument som förs fram i debatten.

Till denna kategori hör invandringsfrågan. Det är lätt att förstå varför människor engagerar sig starkt i en fråga som berör många människoöden. Detta ursäktar dock inte en bristande analys. Låt oss titta närmare på två artiklar som nyligen delats flitigt. Den ena delades flitigt av de som kan anses vara mer liberala i sin hållning i invandringsfrågan, och den andra av de konservativt lagda.

Den första som delades av den liberala sidan kommer från Expressen. Artikeln handlar om Migrationsverkets processer för att bedöma om människor som söker asyl på grund av sin sexuella läggning verkligen talar sanning.

Tidningen har gjort ett reportage med Rickard Sjöberg, en öppet homosexuell operasångare. Man lät denna operasångare svara på ett antal frågor i 20 minuter, vilka var tagna från “intervjuprotokoll från flera asylutredningar”. Svaren spelades in och blev analyserade av två asylrättsadvokater. Baserat på materialet de fick så bedömde de att Sjöberg inte skulle ha fått asyl på grundval av skydd från förföljelser av HBTQ-personer.

Andemeningen i artikeln är tämligen uppenbar. Om den inte är det så visar kommentaren till artikeln att Migrationsverkets processer i bästa fall är otillräckliga och i värsta fall förnedrande och omänskliga.

Men vad kan man egentligen leda i bevis baserat på Expressens procedur? Det går knappast att säga så mycket om Migrationsverkets kompetens eller process alls.

För det första så har expressen tagit ut ett antal frågor för (vilka frågor, som ställts till vem och hur urvalet gick till vet vi inte) för att göra en 20 minuters session med en svensk homosexuell kändis. Det är uppenbart att detta inte är jämförbart med Migrationsverket rutiner på “flera timmar”. Vidare kan de två advokaternas analys knappast anses likvärdig med den som genomförs av handläggare på Migrationsverket.

Det är naturligtvis berömvärt att människor står upp för asylrätten på grund av förföljelser på grund av sexuell läggning. Därför är det desto viktigare att granskningar av svår och komplex myndighetsutövning görs på ett bra sätt och inte som i detta fall, som på fackspråk kan klassas som uruselt.

Låt oss sedan gå till den andra nyheten: “Tre av fyra undersökta ensamkommande över 18” skriver Sydsvenskan och flera andra nyhetskällor. Nyheten går ut på att de nya medicinska ålderskontrollerna av ensamkommande flyktingar visar att tre av fyra är sannolikt över 18 år. Reaktionen från de mer konservativa kommentarerna på internet är den uppenbara vad var det vi sade. Många som länge ansett att ensamkommande flyktingbarn inte alls är barn ansåg sig nu fått vatten på sin kvarn.

Men vad säger egentligen nyheten? Kortfattat så säger urvalet i artikeln ingenting om gruppen ensamkommande flyktingbarn i sin helhet och vi vet nästa lika lite om vad som tests som i fallet med Expressens pseudotest.

Lena Melin på Aftonbladet reder ut delar av omständigheterna i en kolumn i Aftonbladet. Sedan 2014 har cirka 44 200 ensamkommande barn kommit. Hittills har Migrationsverket låtit kolla 581 personer, var av 447 personer sannolikt varit över 18 år gamla. Dessa 447 personer säger som Melin påpekat inte någonting om de andra cirka 40 tusen personerna som fått asyl som ensamkommande barn.

Till detta ska tilläggas att vi inte alls vet vilka typer av fall som handläggare på Migrationsverket skickar för testning. Om handläggare oftast väljer att testa personer där åldern är “osäker” eller där det finns “skäl att tro” att personen i fråga är över 18 så kommer utfallet skilja sig enormt. I det senare fallet är det förvånande att en fjärdedel del visar sig vara under 18 år, medan i det förra förefaller det mer rimligt.

Båda de nyheter som diskuterats här har använts av var sitt läger för att bevisa något som de inte alls visar. Samtidigt anklagar den ena sidan den andra från att vara verklighetsfrånvänd och onda.

Det är synd när viktiga debatter hamnar i dessa skyttegravar. En välfungerande asylprocess kräver välfungerande rutiner där människor får det skydd de har rätt till. När människor låser fast sig i skyttegravar skapas låsningar och blockeringar i politiken som gör det svårt för dialog och i slutändan för praktiska lösningar på problemen. Samtidigt som vi låser fast oss så fortsätter de människor att lida som skulle ha hjälpts av systemen.

Dela