EKONOMISK POLICY BRIEF FRÅN VÄNSTER: FÖR ETT MER JÄMLIKT EU

EKONOMISK POLICY BRIEF FRÅN VÄNSTER: FÖR ETT MER JÄMLIKT EU

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Det finns mycket att vinna på att kämpa för mer jämlikhet i Europa – men än mer att förlora på att inte göra det. Trots det talas det knappt alls om den ekonomiska utvecklingen i termer av jämlikhet i den offentliga debatten.

Därför har vi tagit fram en policy brief med förslag för ökad jämlikhet, med utgångspunkt i nationalekonomisk forskning. Vi ger inte svar på alla frågor, ej heller är alla förslag färdigutredda. Men vi hoppas att policy briefen kan bidra till att sätta en riktning för den ekonomisk-politiska debatten – en riktning mot ett mer jämlikt Europa.

Policy briefen belyser den ekonomiska utvecklingen, med fokus på de rikaste, storföretagen och bankerna. Under vardera rubrik presenteras också policyförslag som kan föra politiken i en mer jämlik riktning.

De rikaste: Inför ett europeiskt förmögenhetsregister och arbeta för att stänga ner skatteparadisen

Företagen: Täpp till hålen i bolagsbeskattningen och stryp skatteflykten, koppla samman beskattningen av bolag med beskattningen av kapitalvinster och stoppa den hemliga lobbyismen

Bankerna: Harmonisera regleringen av bankerna, låt bankerna betala för sin egen kontroll och inrätta en europeisk insatsstyrka mot finansiella brott

Du hittar policy briefen på följande länk: EKONOMISK POLICY BRIEF FRÅN VÄNSTER: FÖR ETT MER JÄMLIKT EU

Vi som har skrivit policy briefen heter Emil Bustos, David Hakula, Nils Lager, och Elis Örjes. Vi är samtliga aktiva inom Socialdemokratiska Ekonomklubben på Handelshögskolan i Stockholm (SEK).

Vi vill också uppmräksamma Linus Glanzelius, kandidat i EU-valet för Socialdemokraterna och SSU. Linus har länge påtalat att det saknas policyförslag från vänster i debatten, vilket inspirerat oss att skriva denna policy brief.

Dela