Sänk bensinskatten och höj trängselavgifter

Sänk bensinskatten och höj trängselavgifter

Foto: Thomas Barrett

Under juni månad publicerade vi en debattartikel på SvD om att socialdemokratin behöver en ambitiös klimatpolitik som både Greta-aktivister och Bensinupproret har råd att ställa sig bakom. En framkomlig väg är en bilavgiftsväxling med sänkta bensinskatter och höjda trängselavgifter. Detta skulle kunna utnyttja att bilåkning tycks vara överbeskattat sett till sin påverkan på omgivningen i glesbygd, medan det är underbeskattat i tätort. Det skulle även kunna leda till en total minskad bilåkning när man framförallt använder punktbeskattningen på de i befolkningen som faktiskt har alternativ till bilen, då storstadsbilister är mer priskänsliga och reagerar mer på höjda avgifter för bilåkning.

Detta följdes senare av två repliker från SU:s sosseförening SSK och en SEK-tät kvartett från SSCA. I den avslutande slutrepliken skrev vi om vikten av folkligt stöd för sin politik:

”Om medborgare inte har råd att ställa sig bakom socialdemokratins klimatpolitik på grund av dess skeva fördelningseffekter kommer de i stället rösta på partier med lägre ambitioner på klimatområdet. Därför måste S våga tänka om och komma med förslag som får folkligt stöd och anses legitima av såväl arbetar- som medelklass.”

Dela